Cybercenter

PET's Cybercenter arbejder målrettet med PET’s efterretnings- og efterforskningsmæssige opgaver for så vidt angår cybertrusler, der har betydning for den nationale sikkerhed.

Cybercenteret indgår i et tæt samarbejde med bl.a. Forsvarets Efterretningstjeneste, herunder Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed, samt Nationalt Cyber Crime Center i Rigspolitiet (NC3).

Cyberspionage omfatter de elektroniske sikkerhedshændelser, hvor der er indikationer på, at fremmede stater står bag angreb eller ulovlig indhentning af oplysninger. Danmark er igennem de seneste år i stigende grad blevet mål for cyberangreb. Angerebene tager enten sigte på uretmæssigt at skaffe sig adgang til oplysninger, der behandles i it- og kommunikationssystemer, eller på ulovlig vis at påvirke driften af sådanne systemer.

I de seneste år har der været flere alvorlige hændelser forårsaget af "Advanced Persistent Threat (APT)-grupper" mod både myndigheder og private virksomheder. Udviklingen på dette område, har både direkte og indirekte betydning for den nationale sikkerhed, uanset om der er tale om cyberspionage, cyberterrorisme, hacker-aktivisme eller simpel økonomisk kriminalitet.