Ikke-statslige aktører

Udviklingen i trusselsbilledet har betydet, at PET gennem de seneste år har brugt stadig flere ressour­cer på at identificere og imødegå konkrete terrortrusler rettet mod Danmark, danskere eller danske interesser i udlandet.

PET gennemfører således løbende et større antal efterforskninger rettet mod grupper, netværk og enkeltperso­ner her i landet eller i udlandet, der mistænkes for at udgøre en sikkerhedsmæssig risiko. Denne indsats er forankret i PET’s Center for ikke-statslige aktører.

 
 

 Foto: Scanpix