Statslige aktører

Spionagetruslen mod Danmark og danske interesser har ændret sig i takt med den sikkerhedspolitiske og stormagtspolitiske udvikling i verden. Danmarks geografiske placering og medlemskab i fora som EU, Arktisk Råd og NATO er væsentlig for en vurdering af spionagetruslen mod Danmark.

PET vurderer, at en række lande i dag aktivt driver spionage mod det danske rigsfællesskab. Blandt andet vurderes truslen fra cyberspionage at være stigende.

PET's indsats på spionageområdet er primært forankret i Center for Statslige Aktører.

Sager om industrispionage efterforskes som udgangspunkt af politikredsene. Hvis der er mistanke om, at en fremmed magt er involveret i industrispionage, hører sagen imidlertid under PET's ansvarsområde.