Farlige stoffer

PET rådgiver aktører, der besidder viden om eller håndterer særligt farlige kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare stoffer, som også kan bruges til bl.a. terrorformål (CBRN).

Sektor ansvar
Rådgivningen foregår i samarbejde med de ansvarlige sektormyndigheder og øvrige samarbejdspartnere f.eks.: