Om os

Forebyggende Afdeling består af to centre: Forebyggelsescenteret og Rådgivningscenteret.

Forebyggelsescenteret aktiverer, støtter og opbygger partnerskaber med nationale og internationale aktører, der medvirker til at forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Forebyggelsescenteret har et bredt samarbejde med aktører i hele landet. Centerets forebyggelsesindsats over for radikalisering har som sigte at inddrage alle relevante aktører, der samlet set kan udgøre den bedste helhedsorienterede nationale indsats på området.

Læs mere om forebyggelse og håndtering af voldelig ekstremisme og radikalisering

Rådgivningscenteret arbejder med sikkerhedsrådgivning, herunder fysisk sikring, informationssikkerhed og sikkerhedsundersøgelser. Centeret yder bred rådgivning om, hvordan man sikrer sig mod truslen fra bl.a. terrorisme, ekstremisme og spionage med det formål at styrke sikkerheden og robustheden i det danske samfund. PET's sikkerhedsrådgivere yder rådgivning til de institutioner og aktører, der er truede, særligt sårbare eller kritiske for det danske. Det omfatter bl.a medlemmer af Folketinget, Kongehuset, særligt truede enkeltpersoner, ministerier og styrelser samt offentlige virksomheder. PET rådgiver desude ejere og operatører af Danmarks kritiske infrastruktur. Rådgivningen har særligt fokus på energi-, transport-, IT- og telesektorerne. 

Derudover arbejder Rådgivningscenteret tæt sammen med Udenrigsministeriet om beskyttelsen af de danske ambassader og deres medarbejdere mod sikkerhedsmæssige trusler. Centeret varetager samtidig funktionen Intern Sikkerhed for PET

Læs mere om rådgivning om fysisk sikring af bygninger.
Læs mere om
sikkerhedsundersøgelser  af medarbejdere, der på en myndigheds anmodning skal arbejde med klassificerede informationer