Samarbejde

Samarbejde mod trusler
PET samarbejder med andre myndigheder, herunder politikredse og kommuner, samt med private virksomheder og organisationer og andre landes myndigheder om forebyggelse af sikkerhedsmæssige trusler.
 
Læs f.eks. om Dialogforum og PET's kontaktgruppe.
 
Konkrete initiativer
PET gennemfører løbende målrettede partnerskabsprojekter med et forebyggende fokus: 
  • Tryghed og terror i det offentlige rum
    Sammen med Trygfonden har PET i 2011 kortlagt , hvordan forskellige sikkerhedstiltag påvirker borgernes tryghed, og hvordan man kan øge trygheden og sikkerheden på steder, hvor mange mennesker samles. Læs rapporten her.

  • Tænk sikkerheden med
    I 2009-2011 gennemførte PET sammen med DI et samarbejdsprojekt med fokus på danske virksomheders sikkerhed, robusthed og sårbarhed.


    Læs publikationerne fra projektet her: Undgå kidnapningBeskyt din virksomhed og Online manual til danske virksomheders sikkerhedsberedskab