Lovlig politisk virksomhed

Den 1. januar 2014 trådte Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET-loven) i kraft.

Med denne er der sket lovregulering af Politiets Efterretningstjenestes mulighed for at behandle oplysninger om lovlig politisk virksomhed.

Det fremgår således af PET-lovens § 11, stk. 1, at lovlig politisk virksomhed, der udøves af en her i landet hjemmehørende fysisk person, ikke i sig selv kan begrunde, at Politiets Efterretningstjeneste behandler oplysninger om den pågældende.