Whistleblowerordning i PET

Som led i beslutningen om at indføre whistleblowerordninger på Justitsministeriets område har PET på linje med andre myndigheder under Justitsministeriet indført en whistleblowerordning hvorigennem ansatte og samarbejdspartnere anonymt kan indgive indberetninger, såfremt de har begrundet mistanke eller viden om alvorlige forhold i PET. 

Ordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation i PET om fejl og utilfredsstillende forhold mv.

PET’s whistleblowerordning er trådt i kraft den 1. marts 2019. Ordningen kan tilgås af ansatte og samarbejdspartnere med fast gang i PET via en fysisk whistleblowerordning i PET. 

Whistleblowerordningen behandler kun oplysninger om alvorlige forhold, som har betydning for varetagelsen af PET’s opgaver. PET’s whistleblowerenhed foretager i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af, om der er tale om sådanne alvorlige forhold. For uddybende information henvises der til Justitsministeriets fælles retningslinjer for whistleblowerordningerne på Justitsministeriets område.