Links

Visse udenlandske efterretnings- og sikkerhedstjenester:

Australien:
ASIO (Australien Security Intelligence Organisation)

Holland:
AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst)

Tyskland:
BfV (Bundesamt für Verfassungsschutz)
BND (Bundesnachrichtrendienst)

USA:
CIA (Central Intelligence Agency)
FBI (Federal Bureau of Investigation)
NSA (National Security Agency)
Secret Service
US Department of Homeland Security

Canada:
CSIS (Canadian Security Intelligence Service)

England:
MI5 (The Security Service)
Metropolitan Police

Norge:
PST (Politiets Sikkerhetstjeneste)

Finland:
Suojelupoliisi

Sverige:
SÄPO (Säkerhetspolisen)

 

Andre links:

Justitsministeriet
Udenrigsministeriet
Dansk Politi
Rigsadvokaten
Folketinget
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)
Udlændingeservice
Beredskabsstyrelsen
Center for Biosikring og Bioberedskab
Trafik- og Byggestyrelsen
Dansk Industri
Europol
Europæisk netværk for beskyttelse af kritisk infrastruktur