Udtalelse i forbindelse med COP15

05.12.2009


I forbindelse med afholdelsen af COP15 siger chefen for PET Jakob Scharf: 


”Klimatopmødet er helt indlysende en meget stor opgave for PET, som det også er for det øvrige politi. Det...

I forbindelse med afholdelsen af COP15 siger chefen for PET Jakob Scharf: 

”Klimatopmødet er helt indlysende en meget stor opgave for PET, som det også er for det øvrige politi. Det er bl.a. PET’s opgave løbende at vurdere truslen i forhold COP15, således at der kan iværksættes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger. Nogle af disse foranstaltninger vil være synlige under COP15, andre ikke, og sikkerhedsforanstaltningerne gennemføres i tæt samarbejde mellem PET, politiet samt andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere”, siger Jakob Scharf.

PET udtaler sig ikke om konkrete sikkerhedsspørgsmål eller om, hvordan PET varetager konkrete sikkerhedsopgaver i forbindelse med COP15. Generelt er PET dog ansvarlig for livvagtsbeskyttelsen i forhold til en lang række topmødedeltagere samt en række særlige sikkerhedsmæssige opgaver, herunder sikringen af nogle af de lokaliteter, der anvendes i forbindelse med COP15.  

Opgaverne involverer en lang række af PET’s enheder, herunder PET’s livvagter og aktionsstyrke. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at de mange udenlandske livvagter, som ledsager de udenlandske gæster i Danmark under COP15, altid arbejder efter danske regler og under dansk ledelse, mens de opholder sig i Danmark.

Derudover er det PET’s opgave at søge at forhindre, at grupper eller personer benytter ekstreme og udemokratiske metoder – f.eks. vold, hærværk eller trusler – i forbindelse med klimatopmødet. I den forbindelse hjælper og samarbejder PET med det øvrige politi for at forhindre og modvirke trusler mod den offentlige orden og sikkerhed under klimatopmødet.   

”Det er PET’s vurdering, at mange fredelige danske og udenlandske aktivister vil deltage i de aktioner og demonstrationer, der er planlagt i forbindelse med COP15, og som udgør en vigtig del af den politiske proces i forbindelse med klimatopmødet. PET vurderer imidlertid også, at klimatopmødet vil tiltrække aktivister bl.a. fra udlandet, der kan have en mere voldelig dagsorden. Den opgave er dansk politi forberedt på og rustet til at håndtere”, siger Jakob Scharf og fortsætter: 

”PET er meget opmærksom på, i hvilket omfang voldelige ekstremister vil forsøge at misbruge og snylte på fredelige aktivisters engagement i klimadebatten som led i de voldelige ekstremisters bestræbelser på at opnå direkte og voldelige konfrontationer med myndighederne”.  

Et andet forhold, som PET er opmærksom på, er, at de voldelige ekstremister er blevet mere professionelle og internationale, ligesom der er en stigende tendens til, at de knytter deres aktioner op på politiske spørgsmål, der har en bred appel i befolkningen. Samtidig er PET opmærksom på de voldelige ekstremisters brug af civil ulydighed. 

”De senere år har man set eksempler på, at grænsen mellem civil ulydighed og voldelige konfron­ta­tioner er blevet mere flydende. De voldelige ekstremister har i et vist omfang haft held til under påskud af civil ulydighed at skubbe aktioner i en retning, hvor formålet er voldelige konfron­tationer mellem på den ene side myndighederne og på den anden side ikke blot de voldelige ekstremister, men også fredelige aktivister. De voldelige ekstremisters misbrug af begrebet civil ulydighed og ikke mindst de fredelige aktivisters engagement er ødelæggende for de folkelige demonstrationer og ikke-voldelige meningstilkendegivelser, som udgør en vigtig del af demokratiet, og som det bl.a. er PET's opgave at beskytte”, siger Jakob Scharf.