Konference om terrorisme og kommunikation

03.03.2009Terrorister kæmper ikke blot en voldelig kamp, men også en kamp om ord - om et bestemt syn på verden. Grupper som for eksempel al-Qaida benytter sig ofte af sproglige...

Terrorister kæmper ikke blot en voldelig kamp, men også en kamp om ord - om et bestemt syn på verden. Grupper som for eksempel al-Qaida benytter sig ofte af sproglige virkemidler i forsøget på at vinde støtte og opbakning. Kernen i mange gruppers budskab er, at muslimer konstant undertrykkes og ydmyges i og af den vestlige verden. I deres kommunikation opstiller de et forsimplet verdenssyn, der ser en sammensværgelse mod islam og søger at retfærdiggøre terrorisme i islams navn.

Al-Qaida og al-Qaida-inspirerede grupper udviser en stigende professionalisme i deres kommunikation og propaganda. Budskabet spredes ad stadig flere kanaler, på stadig flere sprog og i stadig mere professionel indpakning.

Regeringer og civilsamfundsorganisationer verden over er til gengæld i stigende grad begyndt at fokusere på, hvorledes den militante islamismes budskab imødegås. Initiativerne spænder fra "public diplomacy" og dialog til modpropaganda og psykologisk krigsførsel.

På terrorkonferencen "Terrorisme og kommunikation" den 22.-23. april 2009 sætter PET fokus på de argumenter, metoder og teknikker, den militante islamisme anvender i sin kommunikation, og på, hvordan regeringer og samfund kan svare igen.

Læs mere om konferencen på www.petkonference.dk