FBI og PET afdækker terrorplaner mod Danmark

27.10.2009

P R E S S E M E D D E L E L S E  


To personer, som efter FBI's og PET's vurdering var i gang med...

P R E S S E M E D D E L E L S E  

To personer, som efter FBI's og PET's vurdering var i gang med at forberede omfattende terror­relaterede angreb mod konkrete mål i Danmark, heriblandt Jyllands-Posten, er blevet anholdt og fængslet i USA.

Den ene blev anholdt i Chicago den 3. oktober 2009 efter et tæt samarbejde mellem PET og FBI. Den anden blev anholdt den 18. oktober 2009.

"I PET ser vi på denne sag med meget stor alvor. Den ene af de anholdte har et omfattende netværk blandt ledende militante ekstremister i Pakistan, som ikke blot ønsker at ramme Danmark, men som også tidligere har vist, at de har kapaciteten til at udføre hensynsløse terrorhandlinger", siger chefen for PET Jakob Scharf.

Som led i planlægningen af terrorangrebene mod Danmark har en af de anholdte bl.a. besøgt Danmark to gange i år for at rekognoscere og udpege terrormål. Seneste besøg var i juli 2009, hvor den nu anholdte bl.a. har optaget detaljerede videosekvenser fra København. De anholdte har i forbindelse med planlægningen været i tæt kontakt med personer fra de militante terrornetværk Lashkar-e-Taiba (LeT), al-Qaida og Harakat-ul- Jihad Islami (Huji), og en af de anholdte havde planlagt yderligere et besøg til Danmark i slutningen af oktober 2009.

"De anholdte har været tæt overvåget af de amerikanske myndigheder. Sideløbende har der fra PET's side været iværksat en lang række efterforskningsskridt. Det er PET's og FBI's vurdering, at man med anholdelserne og afdækningen af terrorplanerne har mindsket risikoen for angrebet. PET og de amerikanske myndigheder fortsætter imidlertid den intensive efterforskning for at imødegå truslen", siger Jakob Scharf.

Efter PET's opfattelse har terrorangrebet ikke været umiddelbart forestående, men PET vil som led i den fortsatte indsats tage kontakt til dem, som terrorplanerne er rettet imod, for at skærpe sikker­heden i forhold til disse mål.

PET har bl.a. på baggrund af den konkrete sag justeret den vurdering af terrortruslen mod Danmark, som offentliggøres på PET's hjemmeside. PET har ikke i den forbindelse fundet anledning til at ændre trusselsniveauet, som i forvejen afspejler det alvorlige trusselsbillede, Danmark står overfor.