Vurdering af terrortruslen mod Danmark

31.03.2009PET’s Center for Terroranalyse har i dag justeret vurderingen af terrortruslen mod Danmark.


Det generelle trusselsbillede er uændret, og der er primært...

PET’s Center for Terroranalyse har i dag justeret vurderingen af terrortruslen mod Danmark.

Det generelle trusselsbillede er uændret, og der er primært tale om en rutinemæssig opdatering som nuancerer og præciserer vurderingen.

Trusselsvurderingen beskriver som noget nyt risikoen for terrorrelaterede bortførelser af danskere visse steder i udlandet.

”Siden genoptrykningen af Muhammed-tegningerne i 2008 har militante ekstremister haft et skærpet fokus på Danmark og danske interesser som mål for terror. Det er vores vurdering, at der er en betydelig risiko for bortførelser af danskere visse steder i udlandet. Det gælder især i Afghanistan og Pakistan samt visse steder i Mellemøsten og Nord- og Østafrika”, siger chefen for PET Jakob Scharf og fortsætter:

”Det er PET’s vurdering, at målrettede bortførelser af danskere kan blive iværksat af militante ekstremistiske grupper. Ikke blot på grund af Muhammed-tegningerne, men også for at opnå prestige og anerkendelse i al-Qaidas ledelse”.

På baggrund af den potentielle risiko for bortførelser af danskere visse steder i udlandet tilbyder PET rådgivning til myndigheder, virksomheder og organisationer, som har danskere ansat i udsatte lande. Danske rejsende til disse lande bør i øvrigt altid følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Det er vigtigt at bemærke, at risikoen for at blive offer for terror i Danmark eller udlandet fortsat er meget begrænset, hvis man ser bort fra særlige konfliktzoner.

Til Baggrund:

PET's Center for Terroranalyse (CTA) blev etableret 1. januar 2007 som led i regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse. CTA består af medarbejdere fra PET, FE, Uden­rigs­ministeriet og Beredskabsstyrelsen, men kan efter behov udvides med medarbejdere fra andre myndigheder.

CTA udarbejder løbende en vurdering af terrortruslen mod Danmark, som bl.a. tilgår en række ministerier. Denne analyse er ikke offentlig tilgængelig, da den i vid udstrækning er baseret på klassificerede oplysninger.

Den offentligt tilgængelige vurdering af terrortruslen mod Danmark, som kan ses på PET's hjemmeside, er således et koncentrat af en mere omfattende underliggende analyse, som er et af resultaterne af CTA's brede analysearbejde, der strækker sig fra specifikke trusselsvurderinger i forhold til bestemte personer og begivenheder til bredere tendensanalyser og vurderinger af terrorrelaterede fænomener. Trusselsvurderingen opdateres med passende mellemrum, eller hvis der opstår pludselige og væsentlige ændringer i trusselsbilledet.

Formålet med at offentliggøre en vurdering af terrortruslen mod Danmark er at give befolkningen en bredere og bedre forståelse af terrortruslen. Men formålet er også at imødekomme offentlighedens store interesse for dette område og samtidig undgå myter og misforståelser. Derfor offentliggøres der både en sammenfatning af den aktuelle terrortrussel og en længere beskrivelse af de elementer, der begrunder sammenfatningen. Derimod indeholder vurderingen ingen konkrete anvisninger til borgerne. Hvis trusselsvurderingerne giver anledning til konkrete anvisninger, vil disse blive givet af de ansvarlige myndigheder, eksempelvis Udenrigsministeriet, Beredskabsstyrelsen og landets politikredse.