Tænk sikkerhed når du ansætter

07.05.2009P r e s s e m e d d e l e l s e
Truslen fra terror og spionage mod Danmark er steget i de senere år. Derfor offentliggør PET i dag pjecen

P r e s s e m e d d e l e l s e

Truslen fra terror og spionage mod Danmark er steget i de senere år. Derfor offentliggør PET i dag pjecen "Tænk sikkerhed når du ansætter", som sætter fokus på sikkerhed i forbindelse med ansættelsen af nye medarbejdere. Pjecen er tænkt som et arbejdsredskab for blandt andre offentlige myndigheder, forsknings­institutioner og private virksomheder, når de ansætter nye medarbejdere, der skal have adgang til sensitivt eller fortroligt materiale.

Truslen fra spionage retter sig især mod at indsamle informationer indenfor forskning og teknologi, men der også en risiko for, at informationerne videregives til terrorformål.

Pjecen giver en række anbefalinger til, hvad offentlige myndigheder og private virksomheder kan gøre for at forebygge, at der slipper personer ind i organisationen, som ulovligt forsøger at indsamle eller videregive informationer til spionage- eller terrorformål. I pjecen gives der bl.a. en række råd om, hvordan arbejdsgiveren bedre kan sikkerhedsvurdere nye medarbejdere.

"Når man skal ansætte nye medarbejdere, ser man typisk først og fremmest på ansøgerens kvalifikationer. Men i lyset af det trusselsbillede, vi står overfor i dag, vil PET med pjecen sætte fokus på sikkerhed som en god investering, når man ansætter nye medarbejdere. Ikke kun af hensyn til organisationen selv. Men også fordi en bevidst og robust sikkerhedskultur i institutioner og virksomheder er en meget vigtig komponent i samfundets samlede sikkerhedsberedskab", siger chefen for PET Jakob Scharf.