Jyllands-Posten sandsynligt mål for brevbombe

17.09.2010


Efterforskningen af bombesprængningen under Hotel Jørgensen peger på, at sprængningen skete utilsigtet, mens gerningsmanden var i færd med at fremstille en brevbombe, og at Morgenavisen...

Efterforskningen af bombesprængningen under Hotel Jørgensen peger på, at sprængningen skete utilsigtet, mens gerningsmanden var i færd med at fremstille en brevbombe, og at Morgenavisen Jyllands-Posten var det sandsynlige mål for brevbomben.

Der er endnu ikke taget stilling til, om sigtelserne mod den anholdte person skal udvides til at omfatte forsøg på terrorisme, men PET har som led i efterforskningen af sagen arbejdet ud fra, at der kunne være tale om en mislykket terrorhandling.

”Danmark har siden genoptrykningen af Muhammed-tegningerne i februar 2008 været et prioriteret terrormål for militante ekstremister. PET har også løbende peget på netop truslen i form af personer fra udlandet, der søger til Danmark med det formål at begå terrorhandlinger her i landet”, siger chefen for PET Jakob Scharf.

Sagen efterforskes fortsat intensivt af Københavns Politi i samarbejde med PET. Tilsvarende arbejder PET i efterforskningen tæt sammen med en række udenlandske efterretnings- og sikkerhedstjenester. PET's fokus i efterforskningen har været og er fortsat fremadrettet at identificere og imødegå yderligere trusler med forbindelse til bombesprængningen.

”Terrorhandlinger kan finde sted, uden at der på forhånd foreligger efterretningsmæssige indikationer. Det gælder naturligvis særligt i tilfælde, hvor én eller få personer uden særlig tilknytning til Danmark og med enkle midler forbereder en terrorhandling her i landet. Samtidig er det imidlertid vigtigt at understrege, at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er meget lille”, siger Jakob Scharf.

PET har ikke fundet anledning til at ændre trusselsniveauet herhjemme, som i forvejen afspejler det alvorlige trusselsbillede, Danmark står overfor. Det er fortsat PET’s vurdering, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, der skærpes af militante ekstremistiske gruppers høje prioritering af Danmark som mål for terror.

”Militante ekstremister har traditionelt haft fokus på store og spektakulære angreb, men vi har i den seneste tid set en tendens til, at militante ekstremistiske grupper er begyndt at opfordre til mere simple og enkeltstående angreb udført af enkeltpersoner. Det kan denne sag meget vel være et eksempel på”, siger Jakob Scharf.