Norsk terror-sag

28.09.2010


P R E S S E M E D D E L E L S E  Norsk terror-sag  
I juli måned blev tre personer anholdt af det norske sikkerhedspoliti (PST) mistænkt for forsøg på terrorisme...

P R E S S E M E D D E L E L S E  

Norsk terror-sag  

I juli måned blev tre personer anholdt af det norske sikkerhedspoliti (PST) mistænkt for forsøg på terrorisme. Det er nu blevet offentliggjort, at de tre personer muligvis var i færd med at planlægge en terrorhandling rettet mod Morgenavisen Jyllands-Posten eller personer i Danmark med tilknytning til den såkaldte tegningesag.

PET kan bekræfte disse oplysninger.

PET arbejder tæt sammen med det norske sikkerhedspoliti som led i efterforskningen af den konkrete sag. En terrorhandling i Danmark har efter PET's opfattelse ikke været umiddelbart forestående, allerede fordi de nu fængslede var tæt overvåget af det norske sikkerhedspoliti i tiden op til anholdelserne. Den fortsatte efterforskning i sagen tager imidlertid bl.a. sigte på at afdække forbindelser mellem de fængslede og eventuelle medgerningsmænd i Danmark eller i udlandet samt at sikre, at en eventuel terrortrussel er effektivt afværget.

"Det er anden gang inden for meget kort tid, at offentligheden får kendskab til oplysninger om, at Morgenavisen Jyllands-Posten formentlig har været mål for en planlagt terrorhandling. Det illustrerer naturligvis, at det blandt militante islamister er et prioriteret mål at gennemføre terrorhandlinger rettet mod Danmark og symboler med tilknytning til tegningesagen. Fra PET's side arbejder vi målrettet på dels at identificere og imødegå sådanne trusler, dels på at sikre beskyttelsen af de potentielle mål", siger chefen for PET Jakob Scharf.

PET har ikke fundet anledning til at ændre trusselsniveauet herhjemme, som i forvejen afspejler det alvorlige trusselsbillede, Danmark står overfor. Det er fortsat PET's vurdering, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, der skærpes af militante ekstremistiske gruppers høje prioritering af Danmark som mål for terror. Det er især genoptrykningen af Muhammed-tegningerne i februar 2008, der har gjort Danmark til et prioriteret terrormål for militante ekstremister.