Overvågning og beskyttelse af den amerikanske ambassade

16.11.2010


PRESSEMEDDELELSE


Politiets Efterretningstjeneste (PET) har i dag offentliggjort en orientering vedrørende overvågning og beskyttelse af den amerikanske ambassade i Danmark.


Orienteringen...

PRESSEMEDDELELSE

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har i dag offentliggjort en orientering vedrørende overvågning og beskyttelse af den amerikanske ambassade i Danmark.

Orienteringen indeholder blandt andet en beskrivelse af den amerikanske netbaserede database SIMAS, som har været omtalt i medierne i den seneste tid. Derudover bliver rammerne for sikkerhedsforanstaltningerne i forhold til den amerikanske ambassade gennemgået.

Oplysningerne om SIMAS er offentligt tilgængelige, ligesom efterretningstjenesten i hvert fald siden 2004 har haft kendskab til, at der som led i den amerikanske ambassades egne sikkerhedsforanstaltninger er gennemført observation fra en lokalitet uden for ambassade-området, men med overblik over ambassaden.

”PET har på baggrund af den seneste tids medieomtale holdt et møde med den amerikanske ambassade i København for at sikre, at der fortsat er enighed mellem ambassaden og PET om rammerne for ambassadens sikkerhedsforanstaltninger. Ambassaden har bekræftet denne fælles forståelse og har samtidig tilkendegivet, at ambassadens aktiviteter gennemføres inden for disse rammer”, siger chefen for PET Jakob Scharf og fortsætter:

”Det er naturligvis ambassadens ansvar at sikre lovligheden af ambassadens egne sikkerhedsforanstaltninger, men PET vil fortsat skride ind, hvis efterretningstjenesten bliver opmærksom på ulovlige aktiviteter”. 

Hele orienteringen kan læses her