Sikkerhed har betydning for konkurrencen

30.08.2010


Det kan være risikabelt at begå sig på det globale marked. Det trusselsbillede, danske virksomheder kan møde, kan være baseret på økonomiske eller ideologiske motiver. Men det kan også...

Det kan være risikabelt at begå sig på det globale marked. Det trusselsbillede, danske virksomheder kan møde, kan være baseret på økonomiske eller ideologiske motiver. Men det kan også udspringe fra samhandel med korrupte regimer, kunder eller leverandører, der ikke følger virksomhedernes kvalitetsstandarder og forretningsskik.  

Den tiltagende internationalisering betyder derfor, at danske virksomheder har et stigende behov for at have styr på sikkerheden. Det er baggrunden for, at Politiets Efterretningstjeneste, PET, og DI har samlet en række råd om, hvad virksomheder konkret kan gøre for at håndtere de nye udfordringer.  

Denne vejledning præsenteres nu i pjecen ”Beskyt din virksomhed”, der netop er udsendt.  

– I dag er der et skærpet fokus på Danmark og danske interesser som mål for terror blandt ledende militante ekstremister i udlandet. Desuden lever truslen fra spionage stadig i bedste velgående, hvor vi ser en stigende interesse for at indsamle informationer indenfor blandt andet forskning og teknologi. Det kan være en alvorlig trussel mod Danmarks sikkerhed og konkurrenceevne, siger Anja Dalgaard, afdelingschef i PET.  

En undersøgelse blandt en række virksomheder, som PET og DI har foretaget, viser, at det kun i beskedent omfang er risikoen for terror eller attentater, virksomhederne frygter. Derimod er der fokus på de økonomiske trusler i form af korruption, svind, tyveri og kriminalitet.  

– Vi har fået bekræftet, at danske virksomheder generelt er godt rustet til at operere internationalt. Men vi må også erkende, at vi kan blive endnu bedre. Og sikkerhed bliver i højere og højere grad en konkurrenceparameter. Vi oplever en større og større efterspørgsel på dokumentation for at sikkerheden er på plads fra mange internationale kunder, siger Peter Thagesen afsætningspolitisk chef i DI.  

Beskyt din virksomhed er baseret på interview med større og mindre virksomheder bredt fordelt over brancher - alle med det til fælles, at de opererer internationalt.  

”Beskyt din virksomhed” kan læses her