Anholdelser i sag om voldelig politisk ekstremisme

01.03.2010


P R E S S E M E D D E L E L S E  


 Politiets Efterretningstjeneste har søndag den 28. februar 2010 i samarbejde med en række politikredse foretaget anholdelser og ransagninger...

P R E S S E M E D D E L E L S E  

 Politiets Efterretningstjeneste har søndag den 28. februar 2010 i samarbejde med en række politikredse foretaget anholdelser og ransagninger i forbindelse med en efterforskning vedrørende voldelig politisk ekstremisme. 

Under ransagningerne er der beslaglagt en computer-server, som indeholder personfølsomme oplysninger mv. om personer med tilknytning til den politiske højrefløj, herunder politiske partier og organisationer samt flere politikere.  

Det drejer sig bl.a. om oplysninger der formodes at være tilvejebragt gennem hacking eller lignende. Computer-serveren indeholder ligeledes oplysninger om voldelige overfald på nogle af de personer, som er registreret i databaserne.  

Gennem de seneste år har PET kunnet konstatere stadig flere konfrontationer mellem personer og grupperinger fra henholdsvis det højre- og venstreekstremistiske miljø i Danmark.  

”Konfrontationerne får mere og mere karakter af organiseret voldsudøvelse, og vi har ligeledes set, at højre- og venstreekstremister målrettet forsøger at afdække og eksponere politiske modstandere gennem aktiviteter, der minder om privat efterretningsvirksomhed”, siger chefen for PET Jakob Scharf og fortsætter:  

”Den konkrete sag illustrerer denne udvikling og er udtryk for PET’s bestræbelser på at forebygge og bekæmpe den voldelige politiske ekstremisme. Der er ikke tale om, at de strafbare forhold på dette område alene udspringer fra venstreekstremistiske miljøer. I højreekstremistiske miljøer oplever vi samme tendenser, og PET arbejder målrettet på at sætte ind over for alle former for voldelig politisk ekstremisme”.  

En af de anholdte, der sigtes for overtrædelse af straffelovens § 245 om vold samt straffelovens § 114f om støtte til grupper, der har til hensigt ved magtanvendelse at øve indflydelse på offentlige anliggender, er i dag blevet fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i 24 dage.