Vurdering af terrortruslen mod Danmark

23.11.2010

P r e s s e m e d d e l e l s e  

PET offentliggør i dag en opdateret vurdering af terrortruslen mod Danmark (VTD). Vurderingen er udarbejdet af PET’s Center for Terroranalyse.  

Der er primært tale om en opdatering, som nuancerer og præciserer terrortruslen mod Danmark. Derudover berører den de seneste sager og tendenser på terrorområdet med betydning for Danmark samt danskere og danske interesser i udlandet.

Trusselsniveauet er uændret, hvilket betyder, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det er særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i februar 2008, der betyder, at Danmark og danske interesser anses for at være et prioriteret terrormål.

”Det er vigtigt for mig at understrege, at det generelle trusselsbillede er uændret. Men PET finder anledning til at fremhæve, at trusselsbilledet er alvorligt, og at der er en specifik terrortrussel mod personer og lokaliteter med tilknytning til tegningesagen. Samtidig er der fornyede indikationer på, at terrorgrupper i udlandet søger at sende terrorister til Danmark for at begå terrorangreb. Disse indikationer er af efterretningsmæssig karakter og kan derfor ikke deles med offentligheden, men PET arbejder naturligvis løbende på at identificere og imødegå konkrete trusler”, siger chefen for PET Jakob Scharf og fortsætter:

”I lyset af trusselsbilledet i Danmark og i det øvrige Europa har PET anmodet landets politikredse om foreløbig indtil udgangen af december 2010 at skærpe den politimæssige opmærksomhed i forhold til terrortruslen”.

Hele Vurderingen af Terrortruslen mod Danmark kan læses her

Til baggrund:

PET's Center for Terroranalyse (CTA) blev etableret 1. januar 2007 som led i regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse. CTA består af medarbejdere fra PET, FE, Uden­rigs­ministeriet og Beredskabsstyrelsen, men kan efter behov udvides med medarbejdere fra andre myndigheder.

CTA udarbejder løbende en vurdering af terrortruslen mod Danmark, som blandt andet tilgår en række ministerier. Denne analyse er ikke offentlig tilgængelig, da den i vid udstrækning er baseret på klassificerede oplysninger.

Den offentligt tilgængelige vurdering af terrortruslen mod Danmark, som kan ses på PET's hjemmeside, er således et koncentrat af en mere omfattende underliggende analyse, som er et af resultaterne af CTA's brede analysearbejde, der strækker sig fra specifikke trusselsvurderinger i forhold til bestemte personer og begivenheder til bredere tendensanalyser og vurderinger af terrorrelaterede fænomener. Trusselsvurderingen opdateres med passende mellemrum, eller hvis der opstår pludselige og væsentlige ændringer i trusselsbilledet.

Formålet med at offentliggøre en vurdering af terrortruslen mod Danmark er at give befolkningen en bredere og bedre forståelse af terrortruslen. Men formålet er også at imødekomme offentlighedens store interesse for dette område og samtidig undgå myter og misforståelser. Derfor offentliggøres der både en sammenfatning af den aktuelle terrortrussel og en længere beskrivelse af de elementer, der begrunder sammenfatningen. Derimod indeholder vurderingen ingen konkrete anvisninger til borgerne. Hvis trusselsvurderingerne giver anledning til konkrete anvisninger, vil disse blive givet af de ansvarlige myndigheder, eksempelvis Udenrigsministeriet, Beredskabsstyrelsen og landets politikredse.