Kriminelle forhold i 2009 med mulig ekstremistisk baggrund

03.11.2010


 P R E S S E M E D D E L E L S E  


PET offentliggør i dag en rapport om kriminelle forhold i 2009 med mulig ekstremistisk baggrund. Rapporten bygger i modsætning til tidligere...

 P R E S S E M E D D E L E L S E  

PET offentliggør i dag en rapport om kriminelle forhold i 2009 med mulig ekstremistisk baggrund. Rapporten bygger i modsætning til tidligere år på PET’s egne søgninger i politiets registre, ligesom den nu omfatter alle kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund, herunder politisk motiveret kriminalitet og kriminalitet, der er motiveret af den forurettedes seksuelle orientering. 

Rapporten viser, at det samlede antal forhold i 2009 er markant højere end i 2008. Selv når der korrigeres for, at ordningen nu er udvidet til at omfatte flere typer kriminalitet, er der tale om en stigning på ca. 28 pct. Det samlede antal forhold, der antages at være motiveret af ekstremistiske opfattelser af spørgsmål vedrørende race, hudfarve, nationalitet, etnisk oprindelse, politisk tilhørsforhold, seksuel orientering og tro er 306, hvoraf det ekstremistiske motiv dog i 131 tilfælde må anses for tvivlsomt. 

”Stigningen bekræfter efter PET’s opfattelse, at de tidligere års indberetninger ikke har givet et retvisende billede af omfanget ekstremistisk kriminalitet i Danmark. Den nye ordning giver et mere fyldestgørende billede af udviklingen på området. Men da det er første gang, der foretages en samlet opgørelse over kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund, er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at udtale sig sikkert om udvikling og tendenser på området. Ikke desto mindre viser tallene, at hadforbrydelser er et område, som vi ikke bare i PET og i politiet, men også mere bredt i det danske samfund bør have fokus på”, siger chefen for PET, Jakob Scharf. 

Klik her for at læse rapporten i sin helhed.

 

Til baggrund:

For at styrke PET’s muligheder for løbende at vurdere, om der kan konstateres tegn på mere organiseret og systematiseret udøvelse af kriminalitet med mulig ekstremistisk baggrund blev den hidtidige indberetningsordning ændret med virkning fra den 1. januar 2009. Dels omfatter den nu alle kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund, dels blev politikredsenes pligt til at indberette forholdene til PET afskaffet. PET har således siden 1. januar 2009 selv indhentet oplysninger om kriminelle forhold omfattet af ordningen ved søgninger direkte i politiets registre mv.