CTA-analyse: Youtube og Facebook - de nye radikaliseringsværktøjer?

26.03.2010


PET har i dag offentliggjort en ny analyse, der er udarbejdet af PET’s Center for Terroranalyse (CTA). Den kan læses her.   


Chefen for PET's Center for Terroranalyse (CTA)...

PET har i dag offentliggjort en ny analyse, der er udarbejdet af PET’s Center for Terroranalyse (CTA). Den kan læses her.   

Chefen for PET's Center for Terroranalyse (CTA) Jakob Brix Tange siger om analysen: 

”Analysen peger på, at lukningen af en række centrale militante internetsider har fået militante ekstremister til at søge nye veje for at fastholde internettet som et væsentligt middel til at radikalisere unge. 

Blandt andet målretter de militante ekstremister nu også deres propaganda mod sociale medier og fildelingstjenester, som har stor udbredelse og er lette at finde. Det betyder, at ekstremisterne potentielt kan nå flere og især unge mennesker. 

Det er vigtigt, at vi ikke blot i PET, men også mere bredt i det danske samfund er opmærksomme på denne udvikling og tager højde for den som led i den forebyggende indsats mod terrorisme og radikalisering."