Terroranholdelser i København

29.12.2010

P R E S S E M E D D E L E L S E

Terroranholdelser i København

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har i dag anholdt fire personer, der mistænkes for at forberede et terrorangreb i København. Anholdelserne fandt sted dels i en lejlighed på Mørkhøjvej i Herlev, dels i en lejlighed i Hedelyparken i Greve. 

Forud for anholdelserne er gået længere tids overvågning og efterforskning, som har været gennemført i tæt samarbejde mellem det svenske sikkerhedspoliti, SÄPO, og PET.

Tre af de anholdte mænd har bopæl i Sverige og er indrejst i Danmark natten mellem den 28. og 29. december. Det drejer sig om:

  • En 44-årig tunesisk statsborger
  • En 29-årig svensk statsborger, født i Libanon
  • En 30-årig svensk statsborger, hvis oprindelsesland indtil videre er ukendt.

Den sidste af de anholdte har bopæl i Danmark. Det drejer sig om en 26-årig irakisk asylansøger.

Samtidig med anholdelserne i Danmark har de svenske myndigheder i Stockholm anholdt en 37-årig svensk statsborger af tunesisk oprindelse.

Der er i forbindelse med anholdelserne i Danmark gennemført ransagninger, hvorunder der blandt andet er beslaglagt plastic-strips, der kan anvendes som håndjern, samt en maskinpistol med tilhørende lyddæmper og skarp ammunition.

På baggrund af efterforskningen i sagen er det PET’s vurdering, at de anholdte var i færd med at forberede et terrorangreb rettet mod en avis, der efter PET’s opfattelse er Jyllands-Posten i København. Det er ligeledes vurderingen, at angrebet skulle have været gennemført én af de nærmeste dage.

I forbindelse med anholdelserne siger chefen for PET, Jakob Scharf:

”Med anholdelserne er det lykkedes at afværge et umiddelbart forestående terrorangreb, hvor flere af de mistænkte, der må betegnes som militante islamister med forbindelser til internationale terrornetværk, efter PET’s opfattelse ville forsøge at trænge ind i JP/Politikens Hus i København og dræbe så mange som muligt af de tilstedeværende personer. Anholdelserne understreger alvoren af den terrortrussel, som er rettet mod Danmark og især mod institutioner og personer med tilknytning til tegninge-sagen. Når det har været muligt at afværge de konkrete terrorplaner, skyldes det en omfattende og meget krævende efterforskningsindsats i både Sverige og i Danmark og ikke mindst et yderst effektivt samarbejde mellem det svenske sikkerhedspoliti og den danske efterretningstjeneste.”

Det planlagte terrorangreb er efter PET’s opfattelse afværget som følge af anholdelserne, og sagen fører derfor ikke til en ændret vurdering af terrortruslen mod Danmark.

De anholdte er sigtet for forsøg på terrorisme efter straffelovens § 114, jf. § 21.

Det forventes, at der i morgen vil blive afholdt grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling i sagen. Efter retsmødet vil den fortsatte efterforskning af sagen blive gennemført af Københavns Vestegns Politi i tæt samarbejde med PET og de relevante svenske myndigheder. Det kan ikke udelukkes, at der i forbindelse med den fortsatte efterforskning af sagen vil blive foretaget yderligere anholdelser.