PET's beretning 2008-2010

28.06.2011

P R E S S E M E D D E L E L S E 
 
PET's beretning 2008-2010

Politiets Efterretningstjeneste (PET) offentliggør i dag sin beretning for 2008-2010.

I forhold til terrortruslen fastslår PET i beretningen, at der er en alvorlig terrortrussel mod Danmark, og at Danmark og danske interesser fortsat er et prioriteret terrormål blandt militante ekstremister.

"Truslen mod Danmark fra al-Qaida og andre militante islamistiske grupper er uændret efter Osama bin Ladens død og udpegningen af Ayman al-Zawahiri som al-Qaidas nye øverste leder. Ayman al-Zawahiri har ved flere lejligheder, blandt andet i sine taler, fokuseret på Danmark og tegningesagen, og det må forventes, at al-Qaida under al-Zawahiris ledelse fortsat vil anse Danmark og danske interesser som legitime og prioriterede terrormål. Selv om al-Zawahiri ikke har Osama bin Ladens ikoniske status, er han en vigtig og indflydelsesrig person inden for militante islamitiske kredse, og det må forventes, at han vil være fokuseret på dels at bevise sin operationelle styrke gennem fremtidige terrorangreb, dels at sikre al-Qaida ledelsens særlige rolle i forhold til militante islamistiske grupperinger i Nordafrika, Østafrika, Mellemøsten og Sydasien”, siger chefen for PET Jakob Scharf og fortsætter:

”Danmark står overfor et komplekst og dynamisk trusselsbillede, hvor terrortruslen kommer fra såvel herboende som tilrejsende terrorister, der optræder i grupper og som enkeltpersoner og både med og uden kontakter til internationale ekstremistiske netværk. I det hele taget må vi indstille os på, at den militante islamistiske terrortrussel også fremover vil være en trussel mod vores nationale sikkerhed”.  

PET beskriver i beretningen en række af de aktiviteter og opgaver, som efterretningstjenesten har beskæftiget sig med siden 2008.

Beretningen gennemgår blandt andet det juridiske grundlag, der har betydning for PET's arbejde, og de opgaver, PET har som national sikkerhedsmyndighed, ligesom der redegøres for efterretningstjenestens organisatoriske, administrative og strategiske udvikling. Derudover giver beretningen et indblik i de metoder, PET anvender som led i det forebyggende arbejde og ved indsatsen overfor konkrete sikkerhedsmæssige trusler.

PET’s beretning kan hentes i receptionen hos PET, Klausdalsbrovej 1, 2860 Søborg, eller læses her.