PET’s vurdering af terrortruslen efter Osama bin Ladens død

02.05.2011

I løbet af de seneste to år har al-Qaidas centrale ledelse været under massivt militært pres og har reelt befundet sig i en overlevelseskamp. Al-Qaidas centrale ledelse har således ikke haft en selvstændig kapacitet til at planlægge og udføre terrorangreb i Vesten, og Osama bin Laden har i længere tid været isoleret. Selvom Osama bin Laden har spillet en tilbagetrukket rolle i al-Qaida i de seneste år, har hans symbolske betydning som leder for global militant islamisme været stor. Den kendsgerning, at han i en lang årrække har været i stand til at undgå pågribelse, har givet ham status og formentlig øget hans karismatiske tiltrækningskraft blandt tilhængere. Det er slut nu, men ikoniseringen af Osama bin Laden vil som følge af hans død blive styrket. Osama bin Ladens propagandaværdi for militante islamister er således blevet markant forøget med hans død.

Betydningen for terrortruslen på kort sigt

På kort sigt kan Osama bin Ladens død medføre, at enkeltpersoner eller mindre grupper vil optrappe angrebsplanlægning, særligt uden for Europa, og Osama bin Ladens død kan skærpe truslen for militant islamistiske angreb særligt i Pakistan og muligvis i Afghanistan. Det er muligt, at al-Qaida og relaterede organisationer vil fremrykke allerede eksisterende angrebsplanlægning for at hævne Osama bin Ladens død. Der vil for militante islamister være prestige i at være den første til at hævne ham og demonstrere, at militante islamister fortsat kan operere. Det vurderes i den forbindelse, at truslen især vil være rettet mod amerikanske interesser. Osama bin Ladens død vil muligvis give anledning til negative lokale, folkelige reaktioner i ekstremistiske religiøse kredse i Mellemøsten og Syd- og Sydøstasien. Risikoen for negative reaktioner er særligt til stede i Pakistan, hvor Osama bin Laden har haft en ikonisk status i ekstremistiske religiøse kredse, ligesom der har været stærke folkelige protester mod amerikanske angreb i de pakistanske grænseområder. PET vurderer, at eventuelle spontane demonstrationer primært vil fokusere på amerikanske interesser, men at vesterlændinge generelt bør udvise øget agtpågivenhed i især Pakistan, men også i Mellemøsten og øvrige lande i Syd- og Sydøstasien.

Betydningen for terrortruslen på længere sigt

Al-Qaida ledelsens ideologiske rolle har haft en helt central betydning for den samlede terrortrussel mod Vesten. Osama bin Ladens død kan på længere sigt medføre en fragmentering af al-Qaida ledelsen. Dette kan føre til, at kernen i al-Qaida ikke længere vil kunne fungere som en sammenhængende organisation pga. interne magtkampe og fraværet af en samlende karismatisk leder. Fragmenteringen kan føre til et mere kompliceret trusselsbillede med flere og eventuelt nye terrororganisationer, som ønsker at angribe vestlige interesser, herunder danske. Det tomrum, som Osama bin Ladens død medfører, vil på længere sigt kunne udnyttes af andre al-Qaida-relaterede terrorgrupper, der vil kunne indtage en mere dominerende rolle. Det vurderes i den forbindelse, at særligt al-Qaida på den Arabiske Halvø på længere sigt kan indtage en endnu mere dominerende rolle i propagandaproduktion og i udførelse af terrorangreb. Det er ligeledes vurderingen, at terrortruslen fra andre terrorgrupper så som al-Shabaab, Lashkar-e-Tayyiba og pakistansk Taliban er uændret som følge af Osama bin Ladens død. Det er vurderingen, at det ideologiske budskab om global militant islamistisk kamp mod Vesten vil overleve Osama bin Ladens død og fortsat inspirere andre terrorgrupper og –netværk samt enkeltpersoner.

Betydningen for vurderingen af terrortruslen mod Danmark

PET finder ikke, at Osama bin Ladens død giver anledning til at ændre den senest offentliggjorte vurdering af terrortruslen mod Danmark. Det er således uændret PET’s vurdering, at militante islamistiske grupper, netværk og enkeltpersoner fortsat udgør en alvorlig terrortrussel mod Danmark og danske interesser i udlandet. Omstændighederne i forbindelse med Osama bin Ladens død har givet PET anledning til at træffe yderligere foranstaltninger med henblik på at beskytte amerikanske interesser her i landet mod mulige militante islamistiske angreb.