PET-konference om cybertrusler og cybersikkerhed

13.09.2011

Det danske samfund er i stigende grad afhængigt af IT. Vores dagligdag, infrastruktur, velfærd, økonomi og sik­kerhed afhænger helt eller delvist af kritiske IT-systemer, der er sam­men­koblet med internettet. Med internettets mange fordele og mulighe­der føl­ger imidlertid også trusler. Og en række aktører står klar til at ud­nytte de sårbarheder, der karakteriserer et internetafhængigt samfund. 

Hvilke in­ternet-baserede trusler retter sig mod Danmark og det danske samfund? Hvilke sårbarheder og risici bør man som myndighed eller pri­vat organi­sation være opmærksom på? Hvilke forebyggende foranstaltninger kan sikre Dan­mark og danske inte­resser bedst muligt mod trusler og risici rettet mod kritiske IT-systemer? 

Det er nogle af de spørgsmål, PET sætter på dagsordenen i forbindelse med PET-konferencen 2011, som afholdes den 24. oktober i Eigtveds Pakhus i Køben­havn. Blandt oplægsholderne er blandt andre den estiske præsident Toomas Ilves. 

Klik her for at læse konferenceprogrammet.