PET overdrager bog-sag til Københavns Politi

11.10.2016

PET har i dag overdraget sagen vedrørende bogen ”Syv år for PET, Jakob Scharfs tid” til Københavns Politi. Det skyldes, at det er PET’s vurdering, at bogen, der bl.a. bygger på interviews med tidligere chef for PET Jakob Scharf, indeholder oplysninger fra Jakob Scharf, som er omfattet af hans tavshedspligt. Det er således PET’s opfattelse, at Jakob Scharf kan have overtrådt straffelovens § 152 ved at videregive oplysningerne til brug for bogen, og at forfatter og forlag kan have gjort sig skyldig i medvirken hertil.

Det er endvidere PET’s opfattelse, at Radio24syv, som omtalte indholdet af bogen i radioen den 7. oktober 2016, og boghandlere, som samme dato solgte et antal eksemplarer af bogen, og JP/Politikens Hus A/S, der offentliggjorde hele bogen den 9. oktober 2016, kan have overtrådt straffelovens § 152 d ved at videregive de pågældende oplysninger.

PET agter endvidere at anlægge sag med påstand om straf og eventuelt erstatning efter retsplejelovens regler i anledning af JP/Politikens Hus A/S’ overtrædelse af forbuddet mod at offentliggøre bogen i Københavns Byrets kendelse af 8. oktober 2016.

Se straffeloven her