PET’s årlige redegørelse: En række anholdelser i terror- og spionagesager i 2020

03.12.2021

Flere fremtrædende sager på terror- og spionageområdet kom til offentlighedens kendskab i 2020. Det viser PET’s årlige redegørelse for 2020, som netop er offentliggjort.

2020 huskes af mange primært som året, hvor spredningen af Covid-19 førte til nedlukningen af Danmark. På trods af pandemiens indvirk­ning på samfundet – og dermed også på rammerne for PET’s daglige arbejde – har PET opretholdt sin operative parathed og løst flere krævende opgaver i 2020.

PET gennemførte i 2020 en række større efterforskninger og anholdelser i terror- og spionagesager. Eksempelvis blev en person i april 2020 anholdt og sigtet for planlægning af terrorangreb i Danmark. En PET-operation med anvendelse af agenter afdækkede blandt andet køb af våben og ammunition, og planlægningen af terrorangrebet blev forhindret, da personen blev anholdt. Den sigtede blev efterfølgende tiltalt og ved Retten på Frederiksberg i september 2021 idømt 10 års fængsel og udvisning af Danmark. Dommen er anket til landsretten.

På spionageområdet blev en russisk statsborger på baggrund af en større PET-efterforskning anholdt i juli 2020. Han blev senere idømt tre års fængsel og udvisning af Danmark for at have udleveret oplysninger om blandt andet dansk energiteknologi fra en dansk virksomhed og Danmarks Tekniske Universitet til en russisk efterretningstjeneste.

Desuden blev flere personer i 2020 anholdt og sigtet i sager om deltagelse i væbnet konflikt og ophold i konflikt­områder i Syrien.

PET har igennem de seneste år konkret styrket indsatsen for at forebygge og imødegå terror- og spionagetruslen. PET følger spionagetruslen og efterretningsaktiviteter mod Danmark tæt og sætter ind, når der er behov. Der er fortsat en alvorlig terrortrussel mod Danmark fra militant islamiske grup­peringer i ind- og udland. Samtidig udgår der en trussel fra højreekstremistiske aktører i Danmark. Terrortruslen fra højreekstremister i Danmark er forøget og er af en sådan karakter, at Center for Terroranalyse (CTA) i PET i 2020 hævede trusselsniveauet fra ”begrænset” til ”generel”.

PET arbejder løbende med at videreudvikle den strategiske og operative retning for organisationen, og i slutningen af 2020 kunne PET fremlægge en ny, intern organisationsstrategi for 2021-2023, der skal give PET de bedst mulige rammer for, at tjenesten kan udføre sine operative kerneopgaver i en virkelighed præget af et komplekst og omskifteligt trusselsbillede.

Læs PET’s årlige redegørelse 2020

Read "The annual report 2020 from The Danish Security and Intelligence Service" here.