PET og Midt- og Vestsjællands Politi har foretaget anholdelser i anti-terroraktion

11.02.2021

PET har i tæt samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi gennemført en større politiaktion på Sjælland fra den 6. til den 8. februar. 7 personer er blevet varetægtsfængslet og sigtet for at have planlagt et eller flere terrorangreb eller medvirket til forsøg på terror.

De 7 personer er blevet sigtet for forsøg på overtrædelse af straffelovens § 114, stk. 1, dvs. terrorparagraffen, eller medvirken hertil. De er sigtet for at have anskaffet sig ingredienser og komponenter til fremstilling af sprængstof samt våben eller have medvirket hertil.

Torsdag eftermiddag vil yderligere 6 personer blive fremstillet ved Retten i Holbæk med begæring om varetægtsfængsling. De 6 personer har tilknytning til sagen.

Yderligere én person i samme sagskompleks er blevet anholdt i Tyskland. PET har haft et godt og effektivt samarbejde med de tyske myndigheder.

PET ser med stor alvor på denne type sager. Det er vores opfattelse, at der er personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb i Danmark. Sammen med det øvrige politi arbejder PET hver eneste dag på at identificere og bekæmpe forbrydelser af denne alvorlige karakter.

Det er fortsat PET’s vurdering at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, og at den konkrete sag ikke ændrer ved denne vurdering.

PET og Midt- og Vestsjællands Politi forventer at indkalde til doorstep fredag formiddag - den 12. februar 2021.

Da sagen fortsat kører for dobbeltlukkede døre, kan hverken PET eller Midt- og Vestsjællands Politi på nuværende tidspunkt oplyse yderligere.

PET’s pressetelefon 45159005

English version:

PET and the Central and West Zealand Police have made arrests in a counter-terrorism operation

The Danish Security and Intelligence Service (PET) and the Central and West Zealand Police cooperated closely on a major police operation on Zealand between 6 and 8 February 2021. Seven people have been remanded in custody and charged with planning one or more terrorist attacks or being accessory to attempted terrorism.

The seven people in question have been charged with attempted violation of Section 114(1) of the Danish Criminal Code, that is the terrorism section, or with aiding and abetting in the offence. They are charged with having acquired ingredients and components for manufacturing explosives as well as firearms or having aided and abetted in the offence.

On this Thursday afternoon, another six people were brought before the Court of Holbæk, where the Prosecution Service requested that they be remanded in custody. The six people are all involved in the case.

One more person has been arrested in Germany in a linked case. The cooperation between PET and the German authorities has been excellent and efficient.

PET considers this to be a very serious matter. We believe that there are individuals with the intent and capacity to commit terrorist attacks in Denmark. Every day, PET and the Danish police do their utmost to fight crimes of such a serious nature.

It is PET’s assessment that the terror threat to Denmark is significant, and the case at hand does not change this assessment.

PET and the Central and West Zealand Police expect to hold a short press briefing in the late morning of Friday 12 February 2021.

As the case is being heard in camera, PET and the Central and West Zealand Police are unable to comment any further on the case at this point.