Forhandlergruppen

PET’s Forhandlergruppe er organiseret som en sektion i Aktionsstyrken. Forhandlergruppen yder bistand til politikredsene i forbindelse med hændelser, hvor der er behov for forhandling for at undgå magtanvendelse, afværge skader, indsamle informationer eller fremme overgivelse. Disse situationer kan bl.a opstå, når en gerningsmand har barrikaderet sig eller i forbindelse med kidnapnings- og gidselsituationer.

Forhandlernes overordnede opgave er at skabe kontakt til gerningsmændene for om muligt at få kontrol og overblik over situationen samt skabe grundlaget for en fredelig løsning. Forhandlerne bistår bl.a. med situationsanalyser, planlægning af løsningsscenarier og logistik i forhold til forhandlingsforløbet.

Forhandlerne er i det daglige tilknyttet andre politienheder, hvor de udfører normal tjeneste, men kan tilkaldes, når det er påkrævet.