Koordinatorkontoret

Sikkerhedsafdelingens koordinatorkontor vurderer løbende sikkerheden omkring Kongehuset, Regeringen, Folketinget, det øvrige officielle Danmark samt udenlandske repræsentationer i Danmark. Sikkerheden omkring Folketingsvalg, kommunalvalg,  statsbesøg samt  topmøder, internationale konferencer og andre lignende begivenheder i Danmark  varetages også af koordinatorkontoret. Ligesom kontoret står for vurdering og varetagelse  af sikkerheden omkring danske idrætsudøveres deltagelse ved større begivenheder i udlandet.

Koordinatorkontoret  udarbejder løbende sikkerhedsvurderinger omkring relevante personer, institutioner og arrangementer. Ud fra disse vurderinger gives der anbefalinger til  landets politikredse, så kredsene kan iværksætte de nødvendige politimæssige beskyttelsesforanstaltninger .