Livvagtsstyrken

PET oplever en fortsat stigning i opgaver i relation til beskyttelse af personer og institutioner som en konsekvens af det overordnede alvorlige trusselsbillede og en række konkrete trusler mod offentlige personer.

Livvagtsstyrken har ansvaret for alle offentlige livvagtsopgaver i Danmark og varetager personsikkerheden omkring Kongehuset, regeringen, det diplomatiske korps, udenlandske stats- og regeringsledere på besøg i Danmark samt andre personer med særligt behov for personbeskyttelse.

Der er således både tale om personer med fast livvagtsbeskyttelse og ad hoc-baserede opgaver.

Gamma 10
Livvagtsstyrken råder over en specialenhed – “Gamma 10” – som har en særlig missionsorienteret uddannelse og råder over særligt udstyr. Gamma 10 varetager i tæt samarbejde med forsvarets specialenheder og forsvarets livvagter personbeskyttelsen ved bl.a. ministres rejser til konfliktområder som Irak og Afghanistan.

PET's livvagter foran Fredensborg

Livvagter på skydeøvelse

livvagter