Sikringsstyrken

Sikringsstyrken varetager primært stationære bevogtnings- og personbeskyttelsesopgaver i forhold til bl.a. regeringen, Folketinget og Kongehuset samt særligt truede personer.