Spring til hovedindhold

Forslag

En særlig arbejdsplads

PET er en mangfoldig arbejdsplads, hvor mange fagligheder hver dag arbejder tæt sammen for at passe på Danmark. Vores arbejde kræver et stort fokus på sikkerhed og fortrolighed – noget, vi tager mere alvorligt end de fleste andre arbejdspladser.

alt=””

Det er PET’s opgave at opspore, undersøge og stoppe dem, der truer vores samfund og demokrati. Det gør vi ved at identificere, forebygge, efterforske og modvirke truslerne mod Danmark og rigsfællesskabet. Truslerne mod os er hele tiden i forandring. De kan komme fra stater, organisationer, bevægelser og enkeltindivider. De kan ske i form af terror, spionage, påvirkning, vold eller andre samfundsskadelige aktiviteter – og komme til udtryk fysisk eller digitalt.

 

Derfor har PET brug for medarbejdere med mange forskellige kompetencer og fagligheder, som vil være med til gøre en forskel for Danmark - hver eneste dag. Fællesnævneren for de kolleger, vi ansætter, er dedikation, robusthed, god dømmekraft, en positiv tilgang til udfordringer samt kapacitet til at gennemskue store mængder information og løse nye typer af opgaver. Samtidig fordrer et job i PET fleksibilitet, gode samarbejdsevner, god omverdensforståelse og iderigdom. 

 

Fortrolighed og sikkerhed

Ansættelse hos PET kræver, at du gennemgår et omfattende rekrutterings- og sikkerhedsforløb. Her vil du stifte bekendtskab med to nødvendige præmisser og vilkår for vores arbejde – fortrolighed og sikkerhed. 

 

Overordnet handler det om at passe på dig og dine kolleger, men også om at beskytte informationer om PET’s arbejde, kapaciteter, arbejdsmetoder og aktiviteter. Sikkerhed og fortrolighed er helt grundlæggende for, at vi kan passe på Danmark.

 

For dig som medarbejder i PET betyder det blandt andet: 

 

  • Tavshedspligt. Når du bliver ansat i PET, skal du underskrive en tavshedserklæring. Du underlægges dermed tavshedspligt om din ansættelse i PET. Denne gælder både under og efter din ansættelse. Du skal også være indstillet på, at du kun kan fortælle dine nærmeste, hvor du arbejder, og at der er restriktioner for, hvad du kan fortælle om dine arbejdsopgaver. Når du starter hos PET, vil du gennemgå et uddannelsesforløb, hvor du vil få en bedre forståelse af, hvad det vil sige at være sikkerhedsbevidst, og hvorfor det er er afgørende for vores arbejde.

  • Sikkerhedsgodkendelse. Det er en forudsætning for ansættelse i PET, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele din ansættelse.
 
Læs mere om