Spring til hovedindhold

Forslag

PET

Nyhed

4. november 2022 11:36

Tre kvinder tiltales for at fremme terrororganisationen Islamisk Stat

Tre kvinder på henholdsvis 33, 35 og 38 år tiltales for at være indrejst i et konfliktområde i Syrien og dér at have fremmet virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat (IS).

Kvinderne, der er danske statsborgere, blev i oktober 2021 sammen med deres tilsammen 14 børn evakueret fra Roj-lejren i det nordøstlige Syrien.

 

De tre kvinder tiltales for uden tilladelse at være indrejst og have opholdt sig i Raqqa-provinsen og Deir al-Zour-provinsen i Syrien i en periode, hvor områderne var konfliktområder, og hvor terrororganisationen IS var part i en væbnet konflikt. Kvinderne tiltales ligeledes for – navnlig ved at virke som husmor for og hustru til personer, som var aktive inden for terrororganisationen Islamisk Stat (IS) – at have fremmet IS’s aktiviteter.

 

Tiltalen mod de tre kvinder sker efter straffelovens § 114 e, 1. pkt., og § 114 j.

 

Sagen mod den 33-årige er rejst af Statsadvokaten i København, mens sagerne mod den 35-årige og den 38-årige er rejst af Statsadvokaten i Viborg.

 

Kvinderne blev ved evakuering til Danmark den 7. oktober 2021 anholdt, og de har været varetægtsfængslet siden.

 

Sagerne mod den 33-årige og den 38-årige er rejst som nævningesager, da anklagemyndigheden vurderer, at der kan blive tale om at straffe de tiltalte med 4 års fængsel eller mere. De to sager vil blive ført ved henholdsvis Retten på Frederiksberg og Retten i Kolding.

 

For så vidt angår sagen mod den 35-årige vil anklagemyndigheden søge sagen gennemført som en tilståelsessag ved Retten i Esbjerg efter reglerne i retsplejelovens § 831. Det indebærer, at der under retsmødet vil blive rejst tiltale, hvis den sigtede erkender sig skyldig i sigtelserne i retsmødebegæringen.

 

Anklagemyndigheden vil for den 38-åriges vedkommende nedlægge påstand om frakendelse af dansk indfødsret og udvisning med indrejseforbud for bestandigt, idet kvinden har dobbelt statsborgerskab. Den 33-årige og den 35-årige har efter oplysningerne i sagerne alene dansk statsborgerskab og kan derfor ikke frakendes det danske statsborgerskab og udvises.

 

Sagen ved Retten på Frederiksberg er berammet til at begynde 24. april 2023. Sagen ved Retten i Esbjerg er berammet til den 18. november 2022. Sagen ved Retten i Kolding er endnu ikke berammet.

Pressekontakt

E-mail: presse@pet.dk

Telefon: (+45) 2129 0500

Flere nyheder

30. november 2022

PET

Ingen koordineret og systematisk påvirkning af det danske folketingsvalg

Det danske folketingsvalg forløb uden koordineret og systematisk indblanding fra fremmede statslige efterretningstjenester. Det viser den monitorering, som Politiets Efterretningstjeneste (PET) og andre myndigheder foretog af valgkampen.

18. november 2022

PET

Fem mænd idømt fængselsstraffe ved Retten i Aarhus i terrorsag

Fem mænd er ved Retten i Aarhus i en terrorsag blevet idømt fængselsstraffe fra fem år til seks måneder. Sagen startede som en efterforskning i PET og blev siden overdraget til Østjyllands Politi.

18. oktober 2022

PET

PET og Københavns Politi nedsætter fælles efterforskningsgruppe i sagen om gaslækager

Københavns Politi har med bistand fra Forsvaret og i samarbejde med bl.a. PET gennemført en række foreløbige undersøgelser af gerningsstederne i Østersøen.

Forslag