Spring til hovedindhold

Forslag

Organisation

Som Danmarks nationale efterretnings- og sikkerhedsmyndighed arbejder PET for at identificere, forebygge, efterforske og imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. PET hører under Justitsministeriets ressortområde, og chefen for PET refererer til justitsministeren.

PET’s øverste ledelse udgøres af chefen for PET, den operative chef, den juridiske chef og stabschefen. I PET’s direktion indgår desuden afdelingscheferne for Kontraterrorisme, Indhentning, Kontraspionage, Sikkerhed og SIOC (Strategisk Informations- og Operationscenter).

Center for Terroranalyse (CTA) er et fusionscenter, hvis medarbejdere stammer fra fire danske myndigheder (PET, Forsvarets Efterretningstjeneste, Udenrigsministeriet og Beredskabsstyrelsen). CTA beskæftiger sig med analyse og vurdering af terrortruslen mod Danmark og danske interesser i udlandet.

Direktionen

Chefen for PET

Finn Borch Andersen

Operativ chef

Flemming Drejer

Stabschef

Anna Schou Johansen

Juridisk chef

Rasmus Kieffer-Kristensen

Direktionen

Chefen for PET

Finn Borch Andersen

Operativ chef

Flemming Drejer

Stabschef

Anna Schou Johansen

Juridisk chef

Rasmus Kieffer-Kristensen

Forslag