Spring til hovedindhold

Forslag

Trusler mod Danmark

Som Danmarks nationale efterretnings- og sikkerhedstjeneste er det PET’s opgave at beskytte Danmark, den danske befolkning og vores demokrati. Truslerne mod vores frihed og sikkerhed er i konstant forandring. Det er først og fremmest terrorisme, politisk ekstremisme og spionage, der udgør en trussel mod vores samfund.

Truslerne er både rettet mod mål inden for landets grænser og mod danskere og danske interesser i udlandet og mod rigsfællesskabet.

For at identificere og afværge trusler mod Danmark og den nationale sikkerhed, udarbejder PET løbende vurderinger af truslerne mod Danmark.