Spring til hovedindhold

Forslag

Ulovlig påvirkningsvirksomhed

Påvirkningsvirksomhed er når fremmede efterretningstjenester forsøger at påvirke danske beslutningstagere eller den almene meningsdannelse i Danmark.

alt=””

Gennem de seneste år har vi set flere eksempler på påvirkningsvirksomhed. Det er bl.a. sket i forbindelse med valghandlinger i Vesten, men også på andre områder ses forsøg på påvirkningsvirksomhed udført af fremmede efterretningstjenester.

PET har, i samarbejde med Forsvarets Efterretningstjeneste, hidtil ikke afdækket fremmed statslig påvirkningsvirksomhed i forbindelse med valghandlinger i Danmark. Læs vurderingen af truslen i forbindelse med EU-valget 2024

 

Som nævnt findes der  dog flere eksempler på forsøg på påvirkning af demokratiske valg i udlandet. Fx anklagede britiske og amerikanske myndigheder i december 2023 russiske hackere for at hacke en britisk tænketank og derefter lække stjålne oplysninger (et såkaldt hack-og-læk). Ifølge myndighederne var hackerne tilknyttet Ruslands nationale sikkerhedstjeneste, FSB, og formålet var at påvirke det britiske parlamentsvalg i 2019.

 

Frankrig blev også, kun to dage før det franske præsidentvalg i 2017, udsat for hack-og-læk. Her blev der lækket over 20.000 e-mails fra præsidentkandidat Emmanuel Macrons kampagne. Lækket spredte sig hurtigt via platforme som 4chan og Twitter, og det blev påstået, at de mange e-mails bl.a. viste, at Macrons kampagne var involveret i forskellige ulovligheder. Macrons kampagne kunne dog henvise til, at den russiske militære efterretningstjeneste GRU i månedsvis havde forsøgt at hacke sig ind i deres systemer, og lækket forhindrede ikke Macron i at vinde valget.

 

Konflikt og polarisering

Formålet med en fremmed efterretningstjenestes påvirkningsvirksomhed vil typisk være at skabe sympati for den pågældende stats politik eller at skade sammenhængskraften i Danmark, i rigsfællesskabet eller i internationale samarbejdsfora. Påvirkningsvirksomhed vil ofte være målrettet eksisterende skillelinjer i befolkningens holdning, hvor der kan være grundlag for at skabe konflikt og polarisering.
 
Rigsfællesskabet kan være særligt sårbart for påvirkningsvirksomhed, hvis kinesiske eller russiske efterretningstjenester kan udnytte kontroversielle emner og interne uenigheder til at skabe spændinger i eller mellem de tre rigsdele eller problematisere forholdet til vores allierede, særligt USA.
 
PET arbejder aktivt på at ruste samfundet mod påvirkningsvirksomhed samt at afdække og imødegå truslen fra fremmede efterretningstjenesters forsøg på at påvirke meningsdannelsen og den politiske beslutningsproces i Danmark og rigsfællesskabet. Eksempelvis rådgiver PET relevante aktører i forbindelse med større begivenheder, såsom folkeafstemninger og valg.
PET indgår endvidere i den tværministerielle Task Force Påvirkning, hvor en række myndigheder arbejder sammen om at identificere og modgå ulovlig påvirkningsvirksomhed, herunder også forsøg på at påvirke valghandlinger i Danmark og i Rigsfællesskabet.