Spring til hovedindhold

Forslag

Ulovlig påvirkningsvirksomhed

Påvirkningsvirksomhed er når fremmede efterretningstjenester forsøger at påvirke danske beslutningstagere, den almene meningsdannelse i Danmark eller omverdenens syn på Danmark.

alt=””

Påvirkningsvirksomhed varierer i metode, alt afhængigt af hvilken fremmed stat der står bag, og hvad målet med påvirkningen er.

 

Gennem de seneste år har vi set flere eksempler på ”fake news” og misinformationskampagner. Det er ofte sket i forbindelse med valghandlinger i Vesten, men også på andre områder ses forsøg på misinformation udført af fremmede efterretningstjenester.

 

Konflikt og polarisering

Formålet med en fremmed stats påvirkningsvirksomhed kan være at skabe sympati for den pågældende stats politik eller at skade sammenhængskraften i Danmark, i rigsfællesskabet eller i internationale samarbejdsfora. Påvirkningsvirksomhed vil ofte være målrettet eksisterende skillelinjer i befolkningens holdning, hvor der kan være grundlag for at skabe konflikt og polarisering.

 

Rigsfællesskabet kan være særligt sårbart for påvirkningsvirksomhed, hvis kinesiske eller russiske efterretningstjenester kan udnytte kontroversielle emner og interne uenigheder til at skabe spændinger i eller mellem de tre rigsdele eller problematisere forholdet til vores allierede, særligt USA.

 

PET arbejder aktivt på at ruste samfundet mod påvirkningsvirksomhed samt at afdække og imødegå truslen fra statslige aktørers forsøg på at påvirke meningsdannelsen og den politiske beslutningsproces i Danmark og rigsfællesskabet. Eksempelvis rådgiver PET relevante aktører i forbindelse med større begivenheder, såsom folkeafstemninger og valg.