Spring til hovedindhold

Forslag

PET's opgaver

Det er PET’s opgave at forebygge, efterforske og modvirke trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund, ligesom PET's arbejde også omfatter rigsfællesskabet. PET løser på den baggrund dagligt en bred vifte af efterretnings- og sikkerhedsmæssige opgaver.

Som efterretningstjeneste indhenter, analyserer og formidler PET oplysninger om trusler mod Danmark og danske interesser, mens PET som sikkerhedstjeneste skal modvirke de trusler, som efterretningsindsatsen identificerer. Balancen imellem de efterretnings- og sikkerhedsmæssige opgaver i PET er dynamisk og præges af det aktuelle trusselsbillede og en række eksterne faktorer.