Spring til hovedindhold

Forslag

Efterretningsarbejde

Som efterretningstjeneste indhenter, analyserer og formidler PET oplysninger om trusler mod Danmark og danske interesser.

alt=””

PET skal som national efterretningstjeneste være i stand til at tegne et rettidigt og præcist efterretningsbillede, der blandt andet identificerer og varsler om mulige kommende trusler. Efterretningsarbejdet består af indhentning, databearbejdning, analyse og formidling og danner grundlag for PET’s øvrige opgaveløsning. Det er hovedsageligt inden for områderne kontraspionage og kontraterror, der udføres systematisk efterretningsarbejde. 

 

Information fra mange sider

Fundamentet i PET’s efterretningsarbejde er indhentning af informationer. Det sker  gennem en bred vifte af kanaler – blandt andet gennem indgreb i meddelelseshemmeligheden (det vil sige indgreb i personers ret til uovervåget kommunikation), observationer, video- og fotoovervågning, ransagninger, kilder i form af meddelelser og agenter samt gennem databearbejdning og –analyse. Hertil kommer samtaler, afhøringer, registeropslag samt indhentning af oplysninger fra og videregivelse (herunder elektronisk) af oplysninger til myndigheder eller andre samarbejdspartnere her i landet eller i udlandet. Og så indsamler PET oplysninger fra åbne kilder som f.eks. aviser, sociale medier og internettet. 

Når PET indhenter oplysninger ved brug af såkaldte strafprocessuelle tvangsindgreb (aflytning, observation, dataaflæsning, ransagning, beslaglæggelse mv.) skal det ligesom for det øvrige politis vedkommende ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler. PET vil derfor være afskåret fra at indhente oplysninger gennem strafprocessuelle tvangsindgreb, hvis de betingelser, der er fastsat i retsplejeloven, herunder krav om indhentelse af retskendelse, ikke opfyldes.

 

De oplysninger, PET indhenter, danner grundlag for analyser og trusselsvurderinger. Vurderinger, der igen danner grundlag for at iværksætte målrettede tiltag, der skal modvirke truslerne, herunder trusselsreducerende operationer, målrettede sikkerheds- og rådgivningstiltag og sikkerhedspolitiske anbefalinger.

 

En forudsætning for at løse efterretningsopgaven effektivt er, at beskytte indhentningsmetoder og kilder. Derfor indvier PET ikke offentligheden i detaljer om efterretningsarbejdet.