Spring til hovedindhold

Forslag

Trusselsvurderinger og analyser

PET udarbejder trusselsvurderinger med henblik på løbende at identificere, vurdere og afværge sikkerhedsmæssige trusler mod Danmark og danske interesser og mod rigsfællesskabet.

alt=””

PET opererer i en verden baseret på efterretninger, analyser og vurderinger. Her indgår trusselsvurderinger og analytiske produkter som vigtige elementer i PET’s operative, efterretningsmæssige og forebyggende indsats på både kontraterrorområdet og kontraspionageområdet.

 

Vurderinger af spionage- og terrortruslen

På spionageområdet har PET udarbejdet trusselsvurderingen Vurdering af spionagetruslen mod Danmark, Færøerne og Grønland (VSD), der blev offentliggjort i maj 2023. VSD’en kortlægger truslen fra fremmede efterretningstjenesters aktiviteter mod Danmark.

 

På terrorområdet udarbejder og offentliggør Center for Terroranalyse (CTA) årligt en samlet Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD), som fastsætter det overordnede terrortrusselsniveau for Danmark og vurderer truslen mod danske interesser i udlandet. CTA har eksisteret siden den 1. januar 2007 som et samlet dansk center for analyse og vurdering af terrortruslen mod Danmark og mod danske interesser i udlandet. Læs mere om CTA.

 

Konkrete trusselsvurderinger

PET udarbejder løbende konkrete trusselvurderinger og analyser, som skal medvirke til at ruste samfundet bedst muligt til at imødegå nye udfordringer på terror- og spionageområdet, der kan skyldes ændringer i trusselsbilledet. 

 

PET’s analyser strækker sig fra vurderinger af truslen mod konkrete personer, lokaliteter og begivenheder til bredere tendensanalyser og vurderinger af fænomener med betydning for truslen mod Danmark og danske interesser i udlandet. Analyserne omfatter flere områder, der relaterer sig til terror – herunder militant islamisme, politisk ekstremisme, radikalisering, rekruttering, netværk, fremgangsmåder, terrorfinansiering og øvrige tendenser, som kan påvirke trusselsbilledet. Analyserne på spionageområdet omhandler bredere tendenser og tematikker med betydning for truslen fra fremmede staters efterretningsvirksomhed mod rigsfællesskabet, herunder bl.a. spionage, ulovlig anskaffelsesvirksomhed, FDI (udenlandske direkte investeringer), påvirkningsvirksomhed og chikane af flygtninge og dissidenter. I analyserne og trusselsvurderingerne indgår viden fra alle relevante og troværdige kilder, som tilsammen danner grundlag for de samlede vurderinger. 

 

Trusselsvurderingerne og analyserne er baseret på både klassificerede og uklassificerede oplysninger og bliver primært lavet til brug for PET’s operative afdelinger og eksterne myndigheder som ministerier, styrelser og politikredse.  Analyserne og trusselsvurderingerne er som oftest klassificerede og kan derfor ikke deles med offentligheden.