Spring til hovedindhold

Forslag

Organisation

Som Danmarks nationale efterretnings- og sikkerhedsmyndighed arbejder PET for at identificere, forebygge, efterforske og imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. PET hører under Justitsministeriets ressortområde, og chefen for PET refererer til justitsministeren.

PET’s direktion består af chefen for PET, den operative chef, chefen for Juridisk Afdeling, chefen for Stabsafdelingen og afdelingscheferne for henholdsvis Afdelingen for Kontraterrorisme, Indhentningsafdelingen, Afdelingen for Kontraspionage, Sikkerhedsafdelingen og SIOC (Strategisk Informations- og Operationscenter).

Center for Terroranalyse (CTA) er et fusionscenter, hvis medarbejdere stammer fra fire danske myndigheder (PET, Forsvarets Efterretningstjeneste, Udenrigsministeriet og Beredskabsstyrelsen). CTA beskæftiger sig med analyse og vurdering af terrortruslen mod Danmark og danske interesser i udlandet.

Direktionen

Chefen for PET

Finn Borch Andersen

Stabschef

Mikala Kreiser

Juridisk chef

Rasmus Kieffer-Kristensen

Operativ chef

Flemming Drejer

Direktionen

Chefen for PET

Finn Borch Andersen

Stabschef

Mikala Kreiser

Juridisk chef

Rasmus Kieffer-Kristensen

Operativ chef

Flemming Drejer