Spring til hovedindhold

Forslag

Ulovlig anskaffelsesvirksomhed

En række fremmede stater er involveret i ulovlig anskaffelsesvirksomhed ved i strid med bl.a. eksportkontrol og sanktionsregimer at forsøge at anskaffe eller omdirigere produkter og teknologi fra Danmark for at anvende dem i egen våbenproduktion eller i militære programmer.

alt=””

Foto: michaellongmire

Truslen er særligt rettet mod virksomheder og forskningsinstitutioner, der leverer produkter, viden eller tjenesteydelser, som andre lande har brug for til at opbygge deres militære formåen. Det drejer sig fx om højteknologisk viden, der kan bruges til at udvikle masseødelæggelsesvåben eller missilsystemer.

 

Teknologi til våbenproduktion eller militære programmer

PET vurderer, at fremmede stater som Rusland, Kina, Iran, Pakistan, Nordkorea og Syrien aktivt forsøger at anskaffe eller omdirigere danske produkter og teknologi for at anvende dem i egen våbenproduktion eller i militære programmer.

 

Ulovlig anskaffelsesvirksomhed kan blandt andet ske ved, at danske virksomheder eksporterer produkter eller leverer teknisk bistand, der via mellemmænd ender i de forkerte hænder. Det kan være svært at opdage, at modtageren af et produkt samarbejder med militæret i et andet land, hvis for eksempel den reelle modtager skjuler sig bag dækvirksomheder.

 

Ulovlig anskaffelsesvirksomhed kan også ske ved, at produkter fra Danmark sendes til mellemdestinationer, før de havner hos den reelle modtager, eller ved at forskere i god tro overfører viden fra forskningsinstitutioner i Danmark til forskningsmiljøer, der bidrager til opbygningen af fremmede landes våbenprogrammer.

 

PET indgår i et tæt samarbejde med danske og udenlandske myndigheder for at sikre, at danske virksomheder eller organisationer ikke kommer til at medvirke til ulovlig vareeksport, videndeling eller ulovlige serviceydelser.

 

Udenlandske direkte investeringer

Truslen mod Danmark fra fremmede stater kan også tage form af visse udenlandske direkte investeringer, hvor en udenlandsk aktør har ikke-kommercielle hensigter.

 

De sikkerhedsmæssige konsekvenser af den type investeringer kan være alvorlige og vedrører bl.a. langsigtede, strukturelle forhold, der kan underminere samfundets modstandskraft og interesser. Det gælder eksempelvis investeringer, der giver adgang til dansk teknologiudvikling, medfører tab af kontrol med dele af den danske kritiske infrastruktur eller indebærer uhensigtsmæssige økonomiske afhængighedsforhold til en fremmed stat.