Spring til hovedindhold

Forslag

Terrorisme og ekstremisme

En af PET’s hovedopgaver er at forebygge og forhindre terrorisme i Danmark. Det er PET’s vurdering, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Det betyder, at der er en erkendt trussel mod Danmark og danske interesser i udlandet. Det vil sige, at der er hensigt, planlægning og kapacitet hos grupper og personer til at begå et terrorangreb mod Danmark.

alt=””

Militante islamister udgør fortsat den væsentligste terrortrussel mod Danmark. Militant islamisme er en islamistisk ideologi, der legitimerer anvendelsen af vold for at opnå politiske, religiøse eller ideologiske mål. Truslen fra militant islamisme har gennem mange år været toneangivende for PET’s arbejde.

 

Det mest sandsynlige militant islamistiske terrorangreb i Danmark er et angreb, der udføres med lettilgængelige midler, skydevåben eller hjemmelavede bomber af en mindre gruppe eller en soloterrorist, der er inspireret af militant islamistisk propaganda.

 

Ud over terrortruslen fra militant islamisme udgår der også en terrortrussel fra højre- og venstreekstremister i Danmark. Ekstremister er kendetegnet ved at have viljen til at anvende vold eller andre ulovlige handlinger til at ændre eksisterende samfundsforhold. PET vurderer, at truslen aktuelt er størst fra højreekstremister, hvor den på nuværende tidspunkt bliver vurdereret til at være i niveauet generel, mens truslen fra venstreekstremister i Danmark er i niveauet minimal.

 

Der udgår desuden trusler fra andre ekstreme og radikaliserede miljøer. PET har derfor opmærksomheden rettet mod personer, grupper og miljøer, hvor der kan være vilje til at anvende vold for at fremme en politisk dagsorden. Det er grupper og miljøer som konspirationsteoretikere, klimaekstremister og kønsekstremister, herunder incels, som kan inspirere til handlinger, der kan have karakter af terrorisme.

 

Derudover udgør terrorfinansiering en trussel, da tilførsel af finansielle ressourcer forbedrer terrorgruppers mulighed for at udføre operationer og rekruttere og fastholde medlemmer, som i sidste ende kan være en trussel mod Danmark eller danske interesser i udlandet. PET arbejder for at bekæmpe terrorfinansiering og yder løbende en indsats over for terrorfinansiering på et både strategisk og taktisk niveau for at forhindre, at personer i Danmark på denne måde bidrager til at opretholde terrorgrupper og fremme deres virke. Terrorfinansiering fra personer i Danmark tilgår primært militant islamistiske grupper i Syrien, Irak, Somalia, Libanon, Afghanistan og Palæstina.

 

Center for Terroranalyse (CTA) udarbejder løbende vurderinger af terrortruslen mod Danmark og danske interesser i udlandet.