Spring til hovedindhold

Forslag

Vil du være med til at sætte fart på PET's digitale udvikling? 

Vi søger løbende dygtige og engagerede kolleger til vores nyoprettede område: Forretningsudvikling, Data og Digitalisering. 

it-rekruttering

Den hastige teknologiske udvikling, der kendetegner disse år, skaber nye muligheder og nye udfordringer for en efterretnings- og sikkerhedstjeneste som PET. Trusselsbilledet ændrer sig, og målpersoner og modstandere benytter i stadigt stigende grad nye teknologier og digitale løsninger. 

For at være foran vores modstandere, skal vi være helt up to date på nye teknologier. Vi skal kunne håndtere stigende mængder af data, når vi indhenter oplysninger og udformer analyser. Vi skal udvikle nye sikkerhedsløsninger for at passe på vores informationer. Og vi skal levere nye digitale værktøjer til vores operative enheder, der gør det lettere og hurtigere at løse deres opgaver. 

Med det afsæt er vores ambition at skabe et it-landskab, hvor effektiv og sammenhængende brug af data er omdrejningspunktet, og hvor nye teknologier bidrager til den bedst mulige digitale understøttelse, så vi står stærkt i løsningen af vores kerneopgave, nemlig at passe på Danmark, Rigsfællesskabet og danske interesser i udlandet. Det gælder, når vores Livvagter skal beskytte VIP’er, når vores analytikere skal tygge store datamængder for at afdække nye trusler, og når vores Aktionsstyrke er ude på en hemmelig operation. 

 

Vi har brug for dig

Vores ambition om et nyt it-landskab kalder på en digital transformation, hvor centrale dagsordener er: Datadrevet og agil forretningsudvikling, levering af nye brugervenlige løsninger, styrkelse af vores cybersikkerhed og sikring af et it-fundament, der understøtter en omskiftelig operativ virkelighed (se mere om transformationstemaerne nedenfor).

 

Vi er derfor i gang med at styrke vores organisation med en lang række profiler inden for bl.a. dataanalyse og datahåndtering, it- og dataarkitektur, cloud-infrastruktur, it-ledelse og meget mere.

 

Hold øje med ledige stillinger her.

 

PET's digitale transformation

Efterretninger og informationer bliver stadig mere digitale og datamængderne sti-ger eksponentielt. Målpersoner og modstandere bliver dygtigere til at udnytte de digitale muligheder, og cybertruslen er stigende for både private virksomheder og offentlige myndigheder.

For PET er indhentning, bearbejdning og analyse af data afgørende for, at vi kan identificere og imødegå trusler, ligesom digitale løsninger er en integreret del af hverdagen for vores operative enheder, der blandt andet tæller vores aktionsstyrke og livvagter.

 

Som led i PET’s digitale transformation skal vi skabe en samlet it-styringsmodel, der ef-fektivt understøtter en digital, datadreven og operationsstærk efterretnings- og sikker-hedstjeneste med it som strategisk enabler og samarbejdspartner. Vores digitale trans-formation omfatter alle dele af det eksisterende og kommende digitale landskab, hvor vi udnytter nye teknologier til at øge vores analysekraft og gøre vores processer endnu mere effektive og digitale, og hvor vi arbejder datadrevet, forretningsnært og på tværs af hele organisationen.

 
PET skal være en analytisk og datadreven organisation, hvor opgaver kan løses effektivt i brugervenlige systemer og med sikkerhed for, at de rigtige informatio-ner er til rådighed på det rette tidspunkt. Løsninger skabes i tæt samarbejde med de operative kolleger, hvor understøttelse af PET's kerneopgaver er i fokus
PET’s modstandsdygtighed overfor cyberangreb og -trusler skal til stadighed væ-re på forkant med trusselsbilledet. Nye teknologier og løbende monitorering og analyse er med til at reducere og imødegå cybertrusler på både kort og længere sigt.
En forudsætning for den digitale transformation er, at PET hviler på et ensartet, opdateret og sikkert it-fundament. PET’s it-driftsplatform skal være fleksibel og skalerbar, så den kan understøtte PET’s skiftende operative og administrative behov. Fokus er at give mulighed for løbende optimering og skallering, så nye løsninger kan implementeres hurtigt og effektivt.