Spring til hovedindhold

Forslag

De økonomiske rammer for PET

De økonomiske rammer for PET fastlægges i flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden. Den aktuelle flerårsaftale gælder for perioden 2021-23.

alt=””

Som følge af terrorangrebet i København i februar 2015 opstod der en bred politisk konsensus om at opruste terrorberedskabet og øge bevogtningen i tilfælde af, at lignende angreb måtte indtræffe. For at imødekomme dette blev der med flerårsaftalen for 2016-2019 afsat nye midler til PET.

 

I den seneste aftale for perioden 2021-23, der blev indgået i december 2020, blev der afsat yderligere midler til blandt andet at imødegå den stigende spionagetrussel og til udvikling af ny teknologi. Med den seneste aftale var PET's samlede økonomiske ramme 986,5 millioner kroner i 2021, 1029,1 millioner kroner i 2022 og 1045,9 millioner kroner i 2023.