Spring til hovedindhold

Forslag

Fra ansøgning til ansættelse

En ansættelse hos PET kræver, at du gennemgår et omfattende rekrutterings- og sikkerhedsforløb. Her vil du stifte bekendtskab med to nødvendige præmisser og vilkår for vores arbejde – fortrolighed og sikkerhed.

Overordnet handler det om at passe på dig og dine kolleger, men også om at beskytte informationer om PET’s arbejde, kapaciteter, arbejdsmetoder og aktiviteter. Sikkerhed og fortrolighed er helt grundlæggende for, at vi kan passe på Danmark.

 

For dig som medarbejder i PET betyder det blandt andet:

 • Tavshedspligt: Når du bliver ansat i PET, skal du underskrive en tavshedserklæring. Du underlægges dermed tavshedspligt om din ansættelse i PET. Denne gælder både under og efter din ansættelse. Du skal også være indstillet på, at du kun kan fortælle dine nærmeste, hvor du arbejder, og at der er restriktioner for, hvad du kan fortælle om dine arbejdsopgaver. Når du starter hos PET, vil du gennemgå et uddannelsesforløb, hvor du vil få en bedre forståelse af, hvad det vil sige at være sikkerhedsbevidst, og hvorfor det er afgørende for vores arbejde.
 • Sikkerhedsgodkendelse: Det er en forudsætning for ansættelse i PET, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele din ansættelse.
Fra ansøgning til ansættelse
Når du søger arbejde hos PET, kan det være, at din omgangskreds finder dit potentielle nye arbejde interessant. Vi anbefaler derfor allerede inden, du søger job i PET, at du udviser diskretion i forhold til, at du søger et job i PET. Det gælder både i relation til familie, venner, din generelle omgangskreds og sociale medier.
Du søger job hos PET online og kan finde vores stillingsopslag på vores hjemmeside og på politiets hjemmeside. Når du har søgt en stilling, modtager du en automatisk genereret kvittering for, at vi har registreret din ansøgning i vores rekrutteringssystem. Vi vurderer ansøgerne løbende, men afgør først, hvem vi inviterer til en samtale, efter ansøgningsfristen.
Til første samtale vil du for det meste møde en HR-repræsentant, den rekrutterende leder og en fagspecialist på dit område eller et beslægtet fagområde. Forud for samtalen skal du besvare en kognitiv test og nogle gange også en faglig case.

Efter første samtale udvælger vi typisk 2-3 kandidater, der inviteres til en anden samtale. Ved anden samtalen vil du typisk skulle besvare en personprofil og nogle gange en faglig case, der vil indgå som elementer i den samlede vurdering af din ansøgning.

 

Anden samtale foregår i de fleste tilfælde med den rekrutterende leder, en fagspecialist til at vurdere din case-besvarelse og en HR-repræsentant.

Til den tredje samtale møder du et helt nyt ansættelsesudvalg fra andre enheder i PET. Samtalen handler om at få andre øjne på din ansøgning og sikre, at du er egnet til at arbejde i PET. Der er ingen forberedelse til samtalen.
Vi lønforhandler med de ansøgere, som vi vurderer egnede til jobbet efter den tredje samtale. Lønforhandlingen sker i overensstemmelse med gældende overenskomst. Den forhandlede løn vil være gældende, såfremt du tilbydes ansættelse.
På baggrund af hele ansøgningsprocessen vurderer vi, om din profil matcher jobbet. Er det tilfældet, sender vi dig et tilsagn om ansættelse, som er bindende for os som ansættelsesmyndighed. Du kan herefter opsige dit nuværende ansættelsesforhold.

Hvad leder vi efter i vores kommende kollegaer?

 

Vi har brug for alle fagligheder i PET, men som mange andre arbejdspladser, stiller vi krav. Måske lidt flere end andre. Det gør vi fordi det er vigtigt for os, at vi finder det rette match. I løbet af rekrutteringsprocessen kigger vi derfor bl.a. efter:

 1. Dedikation: Din evne til at løse opgaven med engagement, nysgerrighed og loyalitet.
 2. Robusthed: Din evne til at forblive rolig også i nye og udfordrende situationer.
 3. Dømmekraft: Din evne til at gøre det lovmæssigt, etisk og sikkerhedsmæssigt rigtige i dilemmafyldte opgaver.
 4. Livssyn: Din evne til med et positivt sind at se muligheder.
 5. Mental kapacitet: Din evne til hurtigt og sikkert at gennemskue meget information og løse nye typer af opgaver.
 6. Fleksibilitet: Din evne til proaktivt at følge med organisationens og opgavens skiftende behov.
 7. Samarbejdsevne: Din evne til at indgå i tværfaglige samarbejdsformer med helhedssyn og åbent sind.
 8. Omverdensforståelse: Din evne til at navigere i en politisk kontekst og omsætte samfundstendenser til hverdagens opgaver.
 9. Idérigdom: Din evne til at se alternativer og nye perspektiver og bidrage med det i opgaveløsningen.
Læs mere om