Spring til hovedindhold

Forslag

Samarbejde – nationalt og internationalt

For at kunne løse vores opgaver bedst muligt samarbejder PET med en række partnere og myndigheder både i Danmark og i udlandet.

alt=””

Nationalt samarbejde

PET løser sine opgaver i tæt samarbejde med en række nationale myndigheder, herunder særligt det øvrige politi og anklagemyndigheden, Forsvaret og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) samt Center for Cybersikkerhed (CFCS). Dette gensidigt afhængige samarbejde er af afgørende betydning for PET’s arbejde og for håndteringen af trusler mod Danmark og danske interesser i udlandet. 

 

PET har endvidere tætte bilaterale samarbejdsrelationer med centrale ministerier og myndigheder, herunder Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Statsministeriet, Udlændingestyrelsen, Kriminalforsorgen og Erhvervsstyrelsen.

 

Internationalt samarbejde

En stor del af de trusler, som PET imødegår, har en international vinkel. Derfor er PET’s samarbejde med andre landes efterretnings- og sikkerhedstjenester et vigtigt element i PET’s arbejde. 

PET’s internationale samarbejde omfatter både bekæmpelse af terrorisme, kontraspionage, kontraekstremisme og ulovlig anskaffelsesvirksomhed. 

PET’s internationale samarbejde foregår i vidt omfang gennem bilaterale kontakter med udenlandske efterretnings- og sikkerhedstjenester og andre relevante organisationer. Samarbejdet omfatter fælles operationer og udveksling af oplysninger om personer og grupper, der kan udgøre en sikkerhedsmæssig trussel, herunder mod Danmark, danske interesser i udlandet eller udenlandske interesser her i landet. 

PET deltager også i et omfattende multilateralt samarbejde. Dette samarbejde foregår blandt andet i Counter Terrorism Group (CTG), som består af de indenlandske efterretnings- og sikkerhedstjenester fra EU-medlemslandene samt Norge, Schweiz og Storbritannien. 

I CTG-regi er der etableret en samarbejdsplatform med forbindelsesofficerer, som er placeret i Holland, og som PET deltager i. Platformen gør det muligt hurtigt at dele operative efterretnings- og efterforskningsrelaterede oplysninger mellem de involverede lande. 

PET har et også et tæt samarbejde med de øvrige nordiske efterretningstjenester om blandt andet erfaringsudveksling. Det hænger sammen med, at de nordiske efterretningstjenester grundlæggende ligner hinanden med hensyn til organisation, tilgang og værdier.