Spring til hovedindhold

Forslag

Strategi og udvikling

PET’s organisationsstrategi sætter retningen for, hvordan PET skal udvikle sig i perioden 2021-2023.

alt=””

Som moderne efterretnings- og sikkerhedstjeneste skal PET til stadighed udvikle og professionalisere sig. Et vigtigt fokusområde i disse år er at sikre, at PET har et solidt og sikkert it-fundament og er i stand til at udnytte nye teknologier. Et andet væsentligt fokusområde er at sikre, at PET også i fremtiden er i stand til at ansætte, udvikle og fastholde de allerdygtigste medarbejdere.

 

Retningen for PET’s udvikling er fastlagt i PET’s organisationsstrategi, der er udarbejdet for perioden 2021-2023 svarende til den aktuelle flerårsaftaleperiode. Strategien skal bidrage til at sikre, at PET udvikler sig i den rigtige retning og kommer i mål med de politiske prioriteter i perioden. 

 

Strategien er klassificeret, da den indeholder fortrolige oplysninger om PET’s virksomhed.