Spring til hovedindhold

Forslag

PET

Nyhed

23. december 2022 10:40

Fælles udtalelse fra PET og FE om efterretningstjenesternes kildearbejde

Når PET og FE er tilbageholdende med at udtale sig om konkrete kildesager, er det ikke uden grund. Oplysninger om efterretningstjenesternes arbejde med kilder forudsætter en høj grad af hemmeligholdelse både af hensyn til kildernes egen sikkerhed og af hensyn til tjenesternes opgavevaretagelse.

Derfor er det også fast praksis, at PET og FE hverken be- eller afkræfter, om en person fungerer eller har fungeret som kilde for tjenesterne. Det gælder uanset om personen selv offentligt oplyser at have været kilde for efterretningstjenesterne. 

 

Den særlige hemmeligholdelse af efterretningstjenesternes kildearbejde skal ses i lyset af, at brugen af kilder er et helt afgørende værktøj for tjenesterne. Det gælder bl.a. på terrorområdet, hvor tjenesterne ofte beskæftiger sig med ekstremt lukkede og sikkerhedsbevidste kriminelle miljøer. Kilder, som er del af disse miljøer, er i mange tilfælde den eneste måde, som en efterretningstjeneste kan skaffe sig oplysninger om miljøerne på - oplysninger, som i sidste ende kan være med til at forhindre terrorangreb i Danmark.
 
Uden at gå ind i den konkrete sag kan PET og FE generelt oplyse, at danske efterretningstjenester, som alle andre danske myndigheder, skal agere inden for de gældende retlige rammer, som overordnet er fastlagt af lovgivningsmagten. Det er noget, PET og FE tager meget alvorligt. Dette gælder også for anvendelsen af kilder, som for PET’s vedkommende sker i overensstemmelse med PET-loven og efter principperne i Rigsadvokatens retningslinjer om meddelere og civile agenter. Desuden er der i FE fastsat interne retningslinjer for kildearbejdet. Folketingets særlige udvalg vedrørende efterretningstjenesterne, som beskæftiger sig med efterretningstjenesternes forhold, har ligesom med alle andre forhold vedrørende tjenesterne adgang til disse retningslinjer.
 
I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt en kilde for en efterretningstjeneste kan dømmes i en straffesag, er det helt generelt sådan, at de almindelige strafferetlige regler i Danmark og i udlandet også finder anvendelse på personer, som fungerer eller har fungeret som kilder for de danske efterretningstjenester. Det gælder uanset, om en strafbar handling er begået før, under eller efter den eventuelle kildevirksomhed. Derfor er det heller ikke sådan, at en person generelt er straffri, fordi den pågældende fungerer eller har fungeret som kilde for en dansk efterretningstjeneste.
 
Endelig bemærkes det, at der ikke er noget usædvanligt i, at PET og FE går i dialog med en modparts advokat, når denne oplyser at ville udtage stævning mod efterretningstjenesterne i en erstatningssag. Denne dialog er selvsagt i sig selv hverken en be- eller afkræftelse af det forhold, som stævningen vedrører.

 

Pressekontakt

E-mail: presse@pet.dk

Telefon: (+45) 2129 0500

26. februar 2024

PET

Københavns Politi og PET's fælles efterforskning af sprængningerne af Nord Stream indstilles

Der er ikke det fornødne grundlag for at forfølge en straffesag i Danmark i forbindelse med sprængningerne af Nord Stream 1 og 2, og derfor indstiller Københavns Politi den strafferetlige efterforskning af sprængningerne.

31. januar 2024

PET

Mikala Kreiser tiltræder stillingen som stabschef og bliver medlem af direktionen i PET

Den 29. januar er Mikala Kreiser tiltrådt som ny stabschef i PET. Hun bliver medlem af direktionen og får ansvaret for IT, økonomi og HR. 54-årige Mikala Kreiser har været adm. direktør hos selskabet Evia under PFA og britiske Audley Group, ligesom hun har erfaring fra både centraladministrationen og den kommunale verden.

12. januar 2024

PET

Tre personer idømt fængsel for spionage samt finansiering, fremme og billigelse af terror

Tre ledende medlemmer af gruppen ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz) er blevet idømt fængsel i henholdsvis seks år, syv år og otte år for blandt andet at have udført efterretningsvirksomhed på vegne af en saudiarabisk efterretningstjeneste - blandt andet fra adresser i Ringsted. De blev desuden kendt skyldig i finansiering, fremme og billigelse af terror, ligesom de alle tre blev udvist af Danmark.